• Başkan'dan

Kıymetli Paydaşlar;

Ülkemizin sahip olduğu büyük potansiyele inanarak, Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerini yürütmek ve geliştirmek amacıyla 1986 yılından bu yana çalışıyoruz.

Günden güne büyüyor, her geçen gün güçleniyor ve dünyanın dört bir köşesine yayılıyoruz.

DEİK çatısı altında toplanan iş insanlarına, özgüven, vizyon ve yeni pazarlar kazandırırken, onların ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlamalarına imkan sağlıyor; dünyaya ülkemizin ekonomik başarı hikayesini, Türkiye'ye de dünyadaki iş fırsatları anlatıyoruz. 

Küreselleşmenin her geçen gün insanları, ülkeleri ve hatta kıtaları biraz daha yakınlaştırdığı; karşılıklı etkileşimin artarak, fiziki sınırların ortadan kalktığı; uluslararası sermaye hareketlerinin hızlandığı, dünya ekonomisinin yeniden şekillendiği; dış ekonomik ilişkileri salt ithalat, ihracat ve yatırımlar olarak ele almanın güçleştiği bir dönemde DEİK olarak bizler, dış ekonomik ilişkileri, ticaretin, etkinin, küresel politikaların, ülke temsilinin çok daha ötesinde ve çok daha fazlası olarak görüyoruz.

Bu çerçevede bizler dış ekonomik ilişkileri bugünkü medeniyetlerin temeli, kültürlerarası temasın müsebbibi, insanlığın gelişmesinin itici gücü olarak adlandırıyoruz.

Dolayısıyla da DEİK’i, sadece bir iş insanları kurumu değil;

Ülkemizin dünyaya açılan penceresi;

Ülkemizin değerlerinin, vizyonunun ve potansiyelinin küresel temsilcisi;

Ülkemizin küresel aktörlerle temas ettiği bağların kurucusu;

Türkiye’nin dünyayı kavrayan zihni;

Türkiye’yi dünyaya anlatan söz;

yani Türkiye’nin küresel ufku olarak nitelendiriyoruz.

İşte bu düsturdan hareketle DEİK olarak stratejik bir hamle gerçekleştirerek, ufkumuzu genişleten yepyeni bir vizyon belirledik. Bu vizyondan aldığımız güç ile, uluslararası etkinliğimizi artırmaya ve dünyanın dört bir köşesinde söz sahibi bir kurum olma hedefine yönelik ayrıntılı bir yol haritası hazırladık ve bu yol haritasını hiç vakit kaybetmeden uygulamaya koyduk.

Hedefimiz, 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almak.

Bu hedef için de özel sektör olarak üzerimize düşen görevi layikiyle yerine getirmeye çalışıyor, ülkemize ve iş dünyamıza yönelik yaptığımız hizmetleri daha ileri götürmeye ve yeni hedeflerle çıtamızı daha yükseğe taşımaya gayret gösteriyoruz.

Değerli DEİK ailesi;

Başlattığı atılımı geçmişin güçlü temelleri üzerine inşa eden DEİK adına, kuruma bu saygın kimliğini kazandıran tüm  paydaşlarına teşekkürü bir borç biliyor; Yönetim Kurulumuz adına sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Ömer Cihad VARDAN

Başkan

ÖMER CİHAD VARDAN

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU (DEİK) YÖNETİM KURULU BAŞKANI

1962 yılında Hendek, Sakarya’da doğan Ömer Cihad Vardan, 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1986 yılında Yüksek Lisans çalışmalarını Amerika Ohio State Üniversitesi İmalat Mühendisliği Alanında tamamladı.

1987 yılı sonlarına kadar Ohio Eyaletinin Başkenti Columbus’ta “Engineering Research Center for Net Shape Manufacturing” adlı Araştırma Merkezinde Araştırma Mühendisi olarak çalıştı. Türkiye’ye döndükten sonra ilk olarak Kale Grup’ta Stinger Füzelerinin bazı parçalarının üretimiyle ilgili CAD/CAM proseslerinin geliştirilmesinden sorumlu İmalat Mühendisi olarak görev aldı. Bilahare UTE Holding bünyesinde McDonald Douglas’ın Unigraphics adlı CAD/CAM yazılımının satışlarını gerçekleştiren Ömer Cihad Vardan, 1991 başında halen ortağı olduğu ve Genel Müdürlüğünü sürdürdüğü Endüstriyel Amaçlı Alan ve Proses Isıtma Sistemleri konusunda faaliyet gösteren ve alanında lider konumda bulunan “Çukurova Isı Sistemleri” adlı aile firmasının kuruluşunda yer aldı.

Ömer Cihad Vardan, iş hayatının yanı sıra hâlihazırda bazı kuruluşlarda aşağıda belirtilen sıfatlarla gönüllü olarak hizmet yapmaktadır.

Bunlar;

 • Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yüksek İstişare Heyeti Üyeliği,
 • Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (DOSİDER) Başkanlığı,
 • ETSİÇ/FSECC Türkiye-ABD İş Konseyi Türkiye Kanadı Başkanlığı,
 • Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) Yönetim Kurulu Üyeliği,
 • İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyeliği,
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İklimlendirme Sektör Meclisi Üyeliği,
 • Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Üyeliği,
 • Makine Mühendisleri Odası (MMO) Üyeliğidir.

2008-2012 yılları arasında MÜSİAD 4. Dönem Genel Başkanı olarak görev yapan Ömer Cihad Vardan, bundan önce de MÜSİAD’da  5 yıl Genel Başkan Yardımcısı ve 4 yıl da Yönetim Kurulu Üyesi olarak toplam 13 yıl hizmet verdi. Bununla beraber 2013-2015 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) bünyesinde 9 yıl da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Ayrıca 2008-2012 yılları arasında İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yönetim Kurulu Üyeliği, 2010-2012 yılları arasında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeliği, 2012-2014 yılları arasında DEİK Denetim Kurulu Üyeliği ve aynı dönemde Türkiye İnsan Hakları Kurulu (TİHK) Üyeliği görevlerinde de bulundu.

Daha önce Türkiye Makine İthalatçıları Birliği Başkanlığı ve İTO Meclis Üyeliği de yapan Ömer Cihad Vardan, bulunduğu görevler süresince birçok seminer ve konferansa konuşmacı olarak katıldı ve özellikle ülkemizin kalkınmasına yönelik ekonomi, teknoloji ve sosyal alanlarda 30’a yakın raporun hazırlanmasına öncülük etti, ilgili çalışmaları yönetti ve bir kısmını da bizatihi hazırladı.

Bilhassa MÜSİAD Başkanlığı döneminde hükümet ve kamuoyuyla paylaştığı, Türkiye’nin küresel krizle baş edebilmesi ve krizden fazla yara almadan çıkabilmesine yönelik sosyoekonomik kalkınma önerilerini içeren rapor ve görüşleri ilgi uyandırdı. Birçok mecrada Türkiye’nin IMF ile imzaladığı 19. Stand-by anlaşmasının tamamlanmasının ardından bir daha anlaşma yapılmaması gerektiğini savunan Ömer Cihad Vardan, MÜSİAD Başkanlığını devretmeden önce son olarak Aralık 2011’de “Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi” ve Mart 2012’de de “Küresel Rekabet için Ar-Ge ve İnovasyon” raporlarını kamuoyuna sundu.

Aldığı teknik eğitim ve yaptığı çalışmalar çerçevesinde özel ilgi duyduğu teknoloji üretebilme hususunun ülke kalkınmasındaki önemine her zaman değinen Ömer Cihad Vardan,  Türkiye’de demokrasinin tam anlamıyla yerleşmesinin ve insanların düşüncelerini özgürce ifade edebilmelerinin ekonominin gelişmesinde en büyük etkenlerden olduğunu devamlı dile getirdi. Bu bağlamda özellikle kamuoyu ile paylaştığı “Anayasa Önerisi” raporuyla Türkiye’de yapılacak yeni Anayasa’da insan haklarının en geniş manada yer alabilmesinin gerekliliğini her platformda savundu.

Bütün bu çalışmaları ve edindiği tecrübeleri anlattığı, gençlere ışık tutan önerileri de içeren “Cihad ve MÜSİAD” adlı kitabıyla Nisan 2012’de MÜSİAD Başkanlığına veda eden Ömer Cihad Vardan evli ve 2 çocuk babasıdır, İngilizce bilmektedir.

SOMALİ İLE İLİŞKİLERDE YENİ ADIM DEİK’TEN GELDİ

SOMALİ İLE İLİŞKİLERDE YENİ ADIM DEİK'TEN GELDİ

"Somali'nin Dostları Konferansı" çerçevesinde DEİK ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye-Somali İş Forumu, Somali Federal Cumhuriyeti Başbakanı Omar Abdirashid Ali Sharmark, T.C. Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, T.C. Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş veSomali Federal Cumhuriyeti Dış Ticaret Bakanı Abdirahman Abdi Osman'ın katılımları ile 22 Şubat 2016 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

İş Forumu sonrasında gerçekleştirilen çalışma yemeğinde konuşan Somali Federal Cumhuriyeti Başbakanı Omar Abdirashid Ali Sharmark, Türkiye'nin Somali'ye yatırım konusunda müttefik ülkelerden biri olduğunu söyledi ve Somali'nin doğal kaynakları ve insan kapasitesi ile dünyanın yatırıma en elverişli ülkelerinden biri olduğuna dikkat çekti. Somali'nin enerji ve nakliye alanlarında önemli potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Başbakan Sharmark, yatırım politikalarının Türk yatırımcılar için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. THY'nin Mogadişu'ya doğrudan seferlerinin yatırımcılar için önemli bir imkan sunduğunu da ifade eden Sharmark, Türk iş dünyası temsilcilerini Somali'ye yatırıma davet etti.

Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, korsanlık ve terör olayları ile ismi anılan Somali'nin son yıllarda büyük bir değişime imza attığını söyledi. Ülkede istikrar ve güvenliğin sağlanması için daha fazla adımların atılması gerektiğini ifade eden Elvan, yoksulluğun ülke genelinde büyük bir sorun olmaya devam ettiğine dikkat çekti. Nüfusunun yüzde 70'nin 30 yaş altı genç nüfustan oluştuğunu ifade eden Elvan, bu genç nüfusun yüzde 67'sinin işsiz olduğuna da dikkat çekti. Bu çerçevede genç nüfusun eğitilmesi ve iş gücü piyasasına kazandırılmasının büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Elvan, genç işsizliği gibi kadınların da işgücü piyasasına dahil edilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Elvan ayrıca, yapısal ve kurumsal reformlar ile ülkede daha çok yatırım-dostu bir atmosferin yaratılması gerektiğini söyledi.

 

Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, son dönemde Türkiye'nin Afrika'daki kurumsal varlığını hızla artırdığını, buna bağlı olarak Afrika ile ticari ve ekonomik ilişkilerin de hızla geliştiğini söyledi. Türkiye ile Somali arasındaki mevcut ticari anlaşmaların yenilenmesi ile ikili ilişkilerin yasal altyapısının güçleneceğini ifade eden Ekonomi Bakanı Elitaş, özellikle yatırımların karşılıklı korunması anlaşmasının imzalanması gerektiğini vurguladı. Somali'nin yavaş ama emin adımlarla önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğini belirten Elitaş, 2015 yılında kurulan Türkiye-Somali İş Konseyi'nin ekonomik ve ticari ilişkilerin temel taşı olacağını söyledi.

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, Somali'nin sahip olduğu kaynakların ekonomiye kazandırılmasına her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını dile getirirken, "Bizler Afrika'yı bir mücadele alanı olarak değil, ortak geleceğimiz olarak görüyoruz. Bunun en somut göstergesi geçmişte sınırlı olan ticaretimizde şahit olduğumuz ciddi artış: Afrika ile karşılıklı ticaret hacmimiz 2000 yılında 4 milyar dolar iken, 2015 yılı sonunda 20 milyar dolar seviyesine yaklaştı" dedi. DEİK Başkanı Vardan, insani yardımların, yatırım ve dış ticaret faaliyetleri ile eş zamanlı ve eş güdümlü olarak yürütülmesi ile Somali'nin kalkınmasına katkı sağlamak istediklerini de vurguladı.

Türkiye-Somali İş Forumu kapsamında düzenlenen çalışma yemeği, Türkiye-Somali Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nın imzalanmasını takiben, hediye ve plaket takdimi ile sona erdi.

Not: Somali ticari ve ekonomik istatistikleri ekli dosyada tarafınıza sunulmaktadır.

EK BİLGİLER:

Türkiye-Somali Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı)

Toplam Dış Ticaret Hacmi:  (2015)  72 milyon ABD Doları

İhracat:

Türkiye'den Somali'ye yapılan ihracat: (2015) 71 milyon ABD Doları

Başlıca ihracat kalemleri: Makarnalar ve kuskus, şeker kamışı, pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz, demir veya alaşımsız çelikten çubuklar, dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları, buğday unu/mahlut unu.

İthalat:

Türkiye'nin Somali'den yaptığı  ithalat: (2015) 1 milyon ABD Doları

Başlıca ithalat kalemleri: Diğer yağlı tohumlar ve meyveler , sığır ve at cinsi hayvanların ham post ve derileri,  basılı diğer yayınlar, resimler, fotoğraflar   koyun ve kuzuların ham derileri,diğer ham post ve deriler,  demir veya çelikten depo, sarnıç, küvler vb kaplar.

Dış Ticaret Dengesi: (2015) 70 milyon ABD Doları

İlgili Resimler

KAZAKİSTAN İLE EKONOMİK İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM

KAZAKİSTAN İLE EKONOMİK İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM

Kazakistan Ekonomisi ve Yatırım Fırsatları Toplantısı, Kazakistan Tarım Bakan Yardımcısı Gülmira İsayeva, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Canseyit Tüymebayev, Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı, Yatırımlar Komitesi Başkanı Yerlan Hayirov'ınkatılımları ile DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan veTürkiye – Kazakistan İş Konseyi Başkanı Mert Sarı'nın ev sahipliğinde, 18 Şubat 2016 tarihinde İstanbul'da  gerçekleştirildi.

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, önümüzdeki dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyinde daha ileri seviyelere çıkarılması gerektiğini vurguladı. Avrasya coğrafyasındaki konumunun ve siyasi olarak durduğu noktanın, Kazakistan'ı Doğu ve Batı arasında doğal bir kara köprüsü hâline getirdiğini ifade eden DEİK Başkanı Vardan, Kazakistan'ın ihtiyacı olan projeleri hayata geçirebilmek için, Türkiye'nin önemli bir bilgi birikimine sahip olduğu kamu-özel sektör işbirlikleri konusuna yoğunlaşılması gerektiğini söyledi.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi çerçevesinde, Hazar üzerinden yapılacak Ro-Ro seferleri ile Türkiye-Kazakistan arasındaki transit yolun Kazakistan'a kadar uzatılmasının iki ülke arasındaki ulaştırma sorununa daha etkin ve kalıcı bir çözüm oluşturacağını ifade eden Başkan Vardan, Astana'ya Türkiye'den doğrudan uçuş sayısının arttırılması gerektiğini de dile getirdi.

Kazakistan Tarım Bakan Yardımcısı Gülmira İsayeva, özellikle tarım alanında Kazakistan'ın yabancı yatırımcılara yönelik önemli teşvik ve desteklerinin bulunduğuna dikkat çekti.  Yatırımcılara yönelik yüzde 30'a yakın teşvik sağlandığını ifade eden İsayeva, maliyetlerin teşvik edilmesi ve küçük ölçekli işletmelerin desteklenmesi gibi bir çok koldan tarım alanında yatırımların desteklendiğini vurguladı. Coğrafya ve iklim açısından Kazakistan'ın büyük bir tarım ülkesi olması için tüm altyapının hazır olduğunu belirten Kazak Bakan Yardımcısı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre Kazakistan'ın, dünyanın tümünü besleyebilecek ülkeler sıralamasında ilk 5 içerisinde yer aldığını söyledi ve Türkiye'nin BM FAO ile yakın işbirliğini ve deneyimlerinden faydalanmak istediklerini de sözlerine ekledi.

Kazakistan'ın haihazırda 180 milyon hektar ekilmemiş tarım alanine sahip olduğuna dikkat çeken İsayeva,başta tarım ürünlerini işlenmesi konusunda Türk yatırımcıları Kazakistan'a davet etti.

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Canseyit Tüymebayev, Kazakistan'ın büyük potansiyel ve perspektife sahip, genç, dinamik ve gelişen bir ülke olduğuna dikkat çekerken,  ülkenin bağımsızlığının 25'nci yıldönümünde yabancı yatırımcılar için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi. Kazakistan'ın da dahil olduğu Avrasya Ekonomik Birliği'nin önemli bir pazar olduğuna da dikkat çeken Büyükelçi Tüymebayev, Kazakistan'dan Türkiye'ye 2015 yılında 530 bin turistin geldiğini, yıl bazında yüzde 20'lik artışın halen sürmekte olduğunu söyledi.

DEİK Türkiye – Kazakistan İş Konseyi Başkanı Mert Sarı ise konuşmasında, Kazakistan'ın bölgede en elverişli yatırım ortamına sahip ülke olduğunu ancak Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticaret hacminin daha istikrarlı bir yapıya kavuşturulması gerekliliğine dikkat çekti. Karşılıklı ticaretin artırılması önündeki engellerin tespit edilmesi ve yeni projeler geliştirilmesi gerektiğini belirten İş Konseyi Başkanı Sarı ayrıca, Kazakistan İstatistik Ajansı verilerine göre, Kazakistan'daki yabancı sermayeli şirketler sıralamasında Türkiye'nin, Rusya ve Çin'den sonra ülkede en fazla yabancı hisseli şirkete sahip olan üçüncü ülke olduğunu vurguladı. İş Konseyi Başkanı Sarı, Kazak özel sektörünün Türkiye'deki yatırımlarının da son yıllarda giderek artmakta olduğunu söyledi.

Kazakistan Maliye Bakanı Bahıt Sultanov'un da katılımı ile toplantı ikili görüşmeler ile sona erdi. 

EK BİLGİLER:

Genel Bilgiler:

 • Hazar'ın Kazakistan kısmındaki petrol rezervlerinin gerçek miktarının 17 milyar tona yakın olduğu tahmin edilirken, 11 Eylül 2013 tarihinde üretimin başladığı Kaşagan yatağının, dünyanın ikinci büyük petrol yatağı olduğu ifade edilmekte. Aynı kaynağa göre, Kazakistan'ın keşfedilmiş doğalgaz rezervleri 1,5 trilyon metre küp (dünya rezervlerinin yüzde 0,8'i) civarında.
 • Kazakistan ekonomisindeki katma değerin büyük bölümü petrol sektöründe yaratılmaktadır. Ekonominin enerji ve doğal kaynak ihracatına bağımlılıktan kurtarılarak, çeşitlendirilmesi ve imalat sanayi sektörlerinin geliştirilmesi Kazakistan'ın ekonomi politikalarında başlıca hedef olarak belirlenmiş durumda.
 • Kazakistan'da yabancı yatırımcılar için cazip sektörlerin başında petrol, doğalgaz ve maden rezervleri gelmekte.
 • Kazakistan'ın ithalat yaptığı ülkelerin başında Rusya bulunuyor.
 • Kazakistan'ın erkin bir devlet haline gelmesinde en önemli adım olan bağımsızlık hareketini ilk tanıyan ülke Türkiye oldu.

Türkiye-Kazakistan

 • Kazakistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke Türkiye'dir.
 • Türk müteahhitlik firmaları Kazakistan'da 2015 yılı sonuna kadar 466 projede toplam 20,8 milyar ABD Doları tutarında iş üstlenmiş durumda.
 • İkili işbirliği alanında potansiyel arz eden sektörler: tarım, gıda sanayi, tekstil ve diğer hafif sanayi sektörleri, enerji, madencilik, gemi inşaatı, özel bölge işletmeciliği, tıbbi hizmetler ve malzemeler, inşaat malzemeleri üretimi, otomotiv sektörü, mobilya imalatı, finans ve bankacılık (özellikle faizsiz bankacılık).

·         Türkiye-Kazakistan Ticaret Rakamları(Ekonomi Bakanlığı)

Toplam Dış Ticaret Hacmi:  (2015) 1,860 milyar ABD Doları

İhracat:

Türkiye'den Kazakistan'a yapılan ihracat: (2015) 750 milyon ABD Doları

Başlıca ihracat kalemleri: Mücevher, plastikten monofiller, ince ve kalın çubuklar ve profiler, demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı, inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelik, dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları

İthalat:

Türkiye'nin Kazakistan'dan yaptığı  ithalat: (2015) 1,110 milyar ABD Doları

Başlıca ithalat kalemleri: Ham petrol, Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar, Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları, İşlenmemiş çinko, İşlenmemiş aluminyum

Dış Ticaret Dengesi: (2015) Kazakistan lehine 359 milyon ABD Doları

İlgili Resimler

ANKARA'DA DÜZENLENEN MENFUR SALDIRIYA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

ANKARA'DA DÜZENLENEN MENFUR SALDIRIYA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI  

Ülkemizde birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerde, başkent Ankara'da meydana gelen menfur saldırı, tüm camiamızıderinden üzmüştür.

Kardeşçe yaşadığımız güzel ülkemizi doğrudan hedef alan bu saldırıyı şiddetle kınıyor; saldırıda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan Rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı; yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.

İçinde bulunduğumuz coğrafyada yaşanan sıkıntıların ortasında, birlik ve beraberliğin değerini çok daha iyi bilmemiz gereken bir zamanda, yaşananlar ibret vericidir. Dün olduğu gibi bugün de, bu saldırılardan hiçbir sonuç elde edilemeyeceği aşikardır. Her zamankinden daha güçlü olan Türkiye'nin, bu tür olaylara karşı ne denli kararlı bir tavır içerisinde olduğu unutulmamalıdır.

Bundan sonrası için ise, bu saldırının faillerinin bulunması ve ülkemizde benzer bir olayın bir daha yaşanmaması en büyük temennimizdir.

Tüm milletimizin başı sağ olsun.

Ömer Cihad Vardan

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı

İlgili Resimler

LATİN AMERİKA’DA SON ANLAŞMA DURAĞI EKVADOR OLDU

LATİN AMERİKA'DA SON ANLAŞMA DURAĞI EKVADOR OLDU

Ekvador-Türkiye İş Forumu, T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekvador Devlet Başkanı Rafael Vicente Correa Delgado, T.C. Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Ekvador Dış Ticaret Bakanı  Diego Esteban Aulestia Valencia'nın katılımları ile  DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ve  ProEkvador Yönetici Müdürü Viktor Jurado'nun ev sahipliğinde 4 Şubat 2016 tarihinde Ekvador'da gerçekleşti. Forum esnasında DEİK ve PROECUADOR arasında Türkiye-Peru İş Konseyi Kuruluş Mutabakat Zaptı imzalandı.

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaretinin ve iş forumunun sağlayacağı ivme ile gelecek dönemde iki ülke arasındaki ticari ilişkileri, tüm bölgeye örnek olacak bir seviyeye çıkartacaklarına inandığını söyledi. İki ülke ilişkilerinde parlak bir geleceğe doğru adım atıldığını belirten Erdoğan: "Heyetimizle birlikte Ekvador'a gerçekleştirdiğimiz bu ziyareti, bir karşılık olmanın ötesinde, iki ülke ilişkilerinde parlak bir geleceğe doğru atılmış değerli bir adım olarak görüyoruz" dedi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye-Ekvador İş Forumu'nun çalışmaları, karşılıklı yatırım imkanlarının tanıtıldığı organizasyonlarla desteklenerek devam etmelidir. Bugün, PRO-EKUADOR ile DEİK arasında imzalanan anlaşma ile perçinlenen iş konseyi ortaklığının, inşallah önemli bir eksikliği gidereceğine inanıyoruz. Türkiye, dünyanın 108 ülkesine uçuş mesafesinde yer alan, merkezi bir ulaşım ağına sahiptir. Ülkemiz üzerinden, en fazla 1-6 saatlik bir uçuş mesafesinde, yaklaşık 1 milyar tüketiciye ulaşılabiliyor. Birçok uluslararası firmanın Türkiye'yi bölgesel üs olarak seçmesinin, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya gibi geniş bir coğrafyayı İstanbul'dan yönetmeyi tercih etmesinin sebebi işte budur."

Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa, ülke ekonomisinin dönüşüm içinde olduğunu belirterek, "Türk yatırımcılar için çok önemli yatırım fırsatları sunuyoruz. Hükümetimiz yabancı yatırımcıyı korumaktadır. Buyurun gelin yatırım yapın" dedi.  Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve çok etkilendiğini belirten Correa, "Türkiye'den öğreneceğimiz çok şey olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'nin müteahhitlik tecrübesi ortada. Dünyada ün yapmış. Bütün Türk yatırımcılarını verimli projelerle ihtiyaç duyduğumuz yatırımları gerçekleştirmeye davet ediyorum" dedi. 

Ek bilgiler(Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye-Ekvador  Dış Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye'den Ekvador'a yapılan ihracat: 2015 yılı 37 milyon USD

Türkiye'nin Ekvador'a ihraç ettiği başlıca kalemler: Demir ve çelik, demir,alaşımsız çelikten yarı mamuller-aağırlıkça karbon, demir veya çelik profiler, değişik sanayi kollarinda kullanilan makina ve cihazlar, vitrin, tezgah vb tipi soğutucu ve dondurucular,aksamı veparçaları, sıvı ve gaz filtre cihazları.

Türkiye'nin Ekvador'dan yaptığı  ithalat: 2015 yılı 82 milyon USD

Türkiye'nin Ekvador'dan ithal ettiği başlıca kalemler: Demir ve çelik, demir veya çelik profiler, demir veya çelik çubuklar-soğuk işlenmiş, belirli sanayi kollarinda kullanılan makina ve cihazlar, motokültörler,tarim ormancilik traktörleri.

Toplam dış ticaret hacmi:  2015 yılı  119 milyon USD

Dış ticaret dengesi:  2015 yılı  Ekvador  lehine 44 milyon USD

İlgili Resimler

ŞİLİ’NİN ARDINDAN TÜRK İŞ DÜNYASI PERU’DA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALADI

ŞİLİ'NİN ARDINDAN TÜRK İŞ DÜNYASI PERU'DA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALADI

DEİK/Peru-Türkiye İş Forumu, T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Peru Devlet Başkanı Ollanta Moisés Humala Tasso, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Peru Dış Ticaret ve Turizm Bakanı Magali Silva Alvarez'ın katılımları ile DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ve Lima Ticaret Odası Başkanı Jorge Von Wedemeyer Knigge'nin ev sahipliğinde 3 Şubat 2016 tarihinde Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleşti.  Forumda, DEİK ve Lima Ticaret Odası arasında Türkiye-Peru İş Konseyi Kuruluş Mutabakat Zaptı imzalandı.

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin müteahhitlik hizmetiihraç eden firmalar bakımından dünyada Çin'den sonra en fazla firmaya sahip olduğunu söyledi. 2015 yılında 20 milyar dolar müteahhitlik hizmeti ihraç edildiğini belirten  Erdoğan, "Müteahhitlerimiz geçen yıl sonu itibarıyla 107 ülkede 322 milyar dolar değerinde 8 bin 693 projeyi başarıyla tamamlamıştır. Tüm başarılarımızı 2023 vizyonumuzla taçlandırmayı hedefliyoruz. Amacımız, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'te en büyük ilk 10 ekonomi arasında yerimizi almak. 500 milyar dolar ihracatı dünyada yapabilmektir" dedi.

Türk yatırımcılarının bölgeye ilgisinin artış gösterdiğini vurgulayan  Erdoğan sözlerine söyle devam etti: "Yatırım rakamları arzu ettiğimiz seviyede değilse bile düzenli olarak yükseliyor. Biz de girişimcilerimizin Güney Amerika'nın son yıllarda en hızlı büyüyen ekonomisi Peru'ya dikkatini çekmek için işte bugün buradayız. Mevcut durum, bu ilişkileri hedeflediğimiz düzeye çıkarmak için ilave çabaların gerektiğini gösteriyor. Biz Peru ile 2012-2015 döneminde yakaladığımız 350 milyon dolarlık ticaret hacmini dahi yetersiz bulurken, ticaretimizin geçtiğimiz yıl üçte birden fazla oranda azaldığını üzülerek gördük. Niye ticaret hacmini 500 milyon dolara veya 1 milyar dolara çıkarmayalım? 1 milyar dolara bunu her iki ülkedeki siyasi irade sağlam olursa bu çıkabilir ve bunu yapabiliriz. Nitekim bu noktada her iki iş adamları birliği ortak bir adım atacak olursa bunu süratle geliştirebiliriz."

Peru Devlet Başkanı Ollanta Moisés Humala Tasso,iki ülkenin farklı fırsatlar sunduğunu belirtti ve sözlerine sözlerine şöyle devam etti: "Peru'da İnka medeniyeti ve Anadolu toprakları üzerinde kurulan medeniyetler bizleri halen şaşırtmaktadır. Bugün burada iş formunun düzenlenmesi, tarihsel mirası büyük iki ülkenin yakınlaşmasının en önemli adımlarından bir tanesidir. Türk şirketler Peru'daki fırsatları yakalayabilir.  Türkiye, 79 milyonluk nüfusuyla bizim için büyük potansiyel. Türk şirketleri Peru'da sağlık gibi katma değeri yüksek sektörlere yatırım yapabilirler."

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ise, Lima Ticaret Odasıyla imzalanan anlaşmayı hatırlatarak, amacın Peru ile olan ticari ilişkilerin ülkelerin potansiyelini yansıtır seviyeye çıkarabilmek olduğunu belirtti ve "Bu noktada şunu söylemek istiyorum; Biz, DEİK bünyesinde İş Konseyleri vasıtasıyla çalışmaktayız. Bugün DEİK'te 123'ü ülke bazında olmak üzere, toplamda 130 iş konseyi var. Türkiye-Peru İş Konseyi de bunlardan biri. Ülkelerimiz arasında var olduğuna inandığımız ve henüz tam anlamıyla kullanamadığımız potansiyeli değerlendirmek için, iş dünyası arasında kurumsal işbirliği tesis edecek olan bu anlaşma, bizim için önemli bir başlangıç olacaktır" şeklinde konuştu. Vardan ayrıca, 2019'daki PanAmerikan oyunları kapsamında yapılacak olan Olimpiyat köyü inşaatları ve benzeri her türlü altyapı inşaatlarının yapımında Türk müteahhitlik sektörünün aktif rol almaya hazır olduğunu da dile getirdi.

Ek bilgiler(Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye-Peru  Dış Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye'den Peru'ya yapılan ihracat: 2015 yılı 198 milyon USD

Türkiye'nin Peru'ya ihraç ettiği başlıca kalemler: Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller, demir veya alaşımsız çelikten çubuklar, demir veya alaşımsız çelikten profiler, balıkların veya deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları, demir veya alaşımsız çelikten filmaşin.

Türkiye'nin Peru'dan yaptığı  ithalat: 2015  yılı  62 milyon USD

Türkiye'nin Peru'dan ithal ettiği başlıca kalemler: İşlenmemiş çinko, ekim amacıyla kullanılan tohum, meyve ve sporlar, işlenmemiş kurşun, sentetik devamsız lifler, diğer yağlı tohumlar ve meyveler.

Toplam dış ticaret hacmi: 2015 yılı  260 milyon USD

Dış ticaret dengesi:  2015  yılı 135 USD

İlgili Resimler

DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN 90. YILINDA ŞİLİ’DE İŞBİRLİKLERİ ZİRVEYE ÇIKTI

DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN 90. YILINDA ŞİLİ'DE İŞBİRLİKLERİ ZİRVEYE ÇIKTI

Şili-Türkiye İş Forumu, T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Şili Devlet Başkanı Verónica Michelle Bachelet,  T.C. Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Şili Ekonomi, Kalkınma ve Turizm Bakanı Luis Felipe Céspedes Cifuentes'in katılımları ile DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ve Şili Sanayi Federasyonu Başkan Vekili Gaston Lewin'in ev sahipliğinde 1 Şubat 2016 tarihinde Şili'de gerçekleşti.

Türkiye ile Şili arasında 2009 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması kapsamındaki işbirliği bu ziyaret ile bir üst seviyeye taşındı ve DEİK ve Şili Sanayi Federasyonu (SOFOFA) arasında  karşı kanat kuruluş anlaşması imzalandı. 

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şili - Türkiye İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Şili'de iş adamlarının sektörel bazda birbirleriyle kuracakları temasların, ilişkilerin gerek Şili'de gerek Türkiye'de yapılacak yatırımlar açısından, gerekse üçüncü ülkelerde yapacakları yatırımlarla birlikte bu sürecin hızlanacağına ve güç kazanacağına inancını vurguladı. Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2014 yılında 562 milyon dolar olduğunu, bu rakamın 2015'te 471 milyon dolara gerilediğini hatırlatarak, bu rakamı ilk etapta 1 milyar dolara çıkarmanın mümkün olduğunu söyledi. Şili'de faaliyet gösteren 23 Türk sermayeli firmadan sadece birinin sabit yatırım yaptığına işaret eden Erdoğan, karşılıklı ziyaretlerle, Şili'de sabit yatırım yapan Türk firma sayısının artaracağına inandığını söyledi. 

T.C. Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Şili-Türkiye İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yabancı sermayeyi 2002'den itibaren bünyesine hızla çeken bir ülke konumuna geldiğini ifade etti ve "Türkiye 2002'den itibaren 165 milyar doların üzerinde yabancı sermayenin doğrudan yatırım yaptığı bir ülke haline geldi. 2016 yılında 15 milyar dolarlık bir yabancı sermaye girişi bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan,Türkiye-Şili İş Konseyi'ne verdikleri önemi hatırlatarak, gerçekleştirilen forum vesilesiyle Şili Sanayi Federasyonu SOFOFA ile imzalanan "Türkiye-Şili İş Konseyi Kuruluş Mutabakat Zaptı'na değindi ve "Ülkelerimiz arasında var olduğuna inandığımız ve henüz tam anlamıyla kullanamadığımız potansiyeli değerlendirmek için, iş dünyası arasında kurumsal işbirliği tesis edecek olan bu anlaşma, bizim için önemli bir başlangıç olacaktır. Bu ziyaretler, iş forumları, temaslar ile oluşan ilişkiler ve kurumlar arasındaki diyalog mekanizmaları ile daha güçlü ekonomik bağlantılar tesis edeceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Toplantıya ayrıca DEİK Yönetim Kurulu üyelerinden Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, MÜSİAD'ın Başkanı Nail Olpak, Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar ve DEİK Türkiye-Şili İş Konseyi Başkanı Bahadır Balkır ve konsey üyeleri de katıldı.

Türkiye-Şili Dış Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye'den Şili'ye yapılan ihracat: 2015 yılı 188 milyon USD

Türkiye'nin Şili'ye ihraç ettiği başlıca kalemler: Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, demir veya alaşımsız çelikten çubuklar, demir veya alaşımsız çelikten profiler, traktörler, dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları.

Türkiye'nin Şili'den yaptığı  ithalat: 2015 yılı 283 milyon USD

Türkiye'nin Şili'ye ithal ettiği başlıca kalemler: Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları (ham), nitritler; nitratlar, diğer kabuklu meyveler, balıkların veya deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları, sodalı veya sülfatlı kimyasal odun hamuru.

Toplam dış ticaret hacmi:  2015 yılı 471 milyon USD

Dış ticaret dengesi:  2015 yılı Şili lehine 95 milyon USD

İlgili Resimler

DEİK ÇALIŞMA YEMEĞİ, 8. BÜYÜKELÇİLER KONFERANSI KAPSAMINDA ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİ

DEİK ÇALIŞMA YEMEĞİ, 8. BÜYÜKELÇİLER KONFERANSI KAPSAMINDA ANKARA'DA GERÇEKLEŞTİ

DEİK Çalışma Yemeği, T.C. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve T.C. Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş'ın teşrifleriyle DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan'ın ev sahipliğinde‘8. Büyükelçiler Konferansı' kapsamında yurt dışında görev yapan Büyükelçilerin katılımları ile 10 Ocak 2016 tarihinde Ankara'da gerçekleşti. Çalışma Yemeği'ne 250 Büyükelçi ve iş dünyasından 250 temsilci katıldı.

T.C. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,   dış politikayı ekonomiden, ekonomik ilişkileri de diplomasiden soyutlamanın mümkün olmadığını söyledi. Aktif ve çok boyutlu bir dış politika için güçlü bir ekonomiye ihtiyacın bulunduğunu söyleyen Çavuşoğlu, dünyanın her yerindeki Türk büyükelçi ve temsilcilerinin iş adamlarına destek sağlayacağını belirtti. 2023 yılı hedeflerine ulaşılabilmesi için 500 milyar dolarlık ihracat hedefinin tutturulması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu,  "500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmamız gerekiyor. Bunu başarabilir miyiz? Evet, başarırız. Ama başarabilmek için yeni pazarlar aramamız lazım. Türkiye'ye yeni yatırımcılar getirmemiz ve yurtdışında yatırım yapmak isteyen isteyen iş adamlarımızında önünü açmamız lazım" dedi. Yüksek Düzey İşbirliği Mekanizmaları aracılığıyla birçok ülke ile ekonomik işbirliğinin önündeki engellerin kaldırılması için çaba sarfedildiğini belirten Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanlığı ile yakın işbirliği içinde serbest ticaret anlaşması ve yatırımların karşılıklı korunması ve  teşviki anlaşmalarının sayısının artırılmaya çalışıldığını söyledi.  

T.C. Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, 2015 yılında avro/dolar paritesinden dolayı nominal olarak ihracatın 13 milyar dolar eksildiğini ve  ihracat satış fiyatlarında da emtia fiyatlarından dolayı 11 milyar dolarlık bir düşme ortaya çıktığını söyledi.  Hükümetin hem iş dünyasının önündeki engelleri kaldırmak hem de dünyayı küçülterek iş dünyasının hizmetine sunabilmek için gayret gösterdiklerini belirten Elitaş, "Normal şartlarda 2014'te hiçbir değişiklik olmamış ve herşey planlandığı şekilde gerçekleşmiş olsaydı,  2015 yılında 168 milyar dolarlık bir ihracata ulaşmış olacaktık" dedi. Türkiye'nin üretim kapasitesinin yeni bir hamleyi yapabilecek pozisyonda olmadığını ve farklı bir yapılanmaya ihtiyaç olduğunu belirten Elitaş, "Türkiye markasını dünyada bir imaj haline getirmek için çalışmalar başlatıldı. Herkese değil, bu işi hak eden kimse, hangi marka koşar hale geliyorsa o markaları bir heyet ile seçeceğiz ve desteğimizi en iyi şekilde vereceğiz" dedi. Yeni pazarlara gidilmesi gerektiğini belirten Elitaş, 2016 yılını yeni bir hamle yılı ilan etmek durumunda olduklarını söyleyerek, "2016'yı hep birlikte fırsat yılı haline getirmemiz lazım. Benim ticarette yaşadığım, iş aleminde gördüğüm en önemli unsurlardan biri ‘Her kriz fırsatı kendi içinde yaratır'.  O fırsatı yakalayabilmek en önceliklerimizden birisidir" dedi.

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türkiye'nin yeni vizyonu çerçevesinde bütün organların yeniden tanımlandığı gibi yurtdışındaki dış ekonomik ilişkilerde de yeniden yapılamaya gidildiğini söyledi. DEİK'in daha kapsayıcı, dünya ekonomi sistemine daha entegre ve daha kurumsal bir yapıya kavuştuğunu belirten Vardan,  DEİK'in Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği(TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği(MÜSİAD), Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM), Türkiye Müteahhitler Birliği(TMB) ve benzeri birçok sivil toplum kuruluşu ile kurucu kuruluşu olarak birlikte çalıştığını ve  temsil kabiliyetinin son derece geniş olduğunu söyledi.  2015 yılı içinde gerçekleşen faaliyetler ile DEİK'in üye sayısında yüzde 51 oranında artışın olduğunu vurgulayan Vardan, iş konseylerinin yüzde 63'ünde başkanların ve hemen tamamına yakınının da yürütme kurulu üyelerinde değişiklikler olduğunu belirterek, "DEİK'te önemli bir kan değişimi yaşadık" dedi.  130 iş konseyi başkan ve başkan yardımcılarını Türkiye'de ülkelerini temsil eden Büyükelçiler ile bir araya getirildiğini belirten Vardan, bugün DEİK ekibinin Türk Büyükelçileri ile bir arada bulunduğunu söyledi. Vardan sözlerine şöyle devam etti: "Bir takımın parçaları olarak, elimizden geldiği çalışmaya ve birbirimizi kenetlemeye gayret edeceğiz. Kısmet olursa Ticaret Müşavirleri ile benzeri bir toplantıyı gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Biz, dış ekonomik ilişkilerde görevliysek ve ekonominin bir parçasını temsil ediyorsak, bu takımın bütün fertleri ile biraraya gelerek, elimizden geldiği kadar çalışacağız. Başta 2023 hedefleri olmak üzere nasıl hareket ederiz? Bunun çalışması içinde olacağız."

 

DEİK Başkan Yardımcısı ve Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, müteahhitlik sektörü olarak şimdiye kadar 150 ülkede toplam 320 milyar dolarlık iş gerçekleştirildiğini söyledi.

DEİK Başkan Yardımcısı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2015 yılının zor bir yıl olduğunu belirterek, ihracatın yüzde 8,7 daraldığını ve  yaklaşık 144 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. İhracatın değer bazında azaldığını ve  miktar bazında da arttığını vurgulayan Büyükekşi, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin toplam ithalatından aldığı payın yüzde 1,19'a, ABD'nin ithalatından aldığı payın ise binde 2,8'e yükseldiğini ifade etti.

İlgili Resimler

DEİK BAŞKANI VARDAN, TİKA KOORDİNATÖRLER BULUŞMASI'NA KATILDI

DEİK BAŞKANI VARDAN, TİKA KOORDİNATÖRLER BULUŞMASI'NA KATILDI

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, 2015 yılı TİKA Koordinatörler Buluşması'nın ilk gününde TİKA Başkanı Serdar Çam  ve  48 ülkeden gelen TİKA koordinatörleriyle İstanbul'da bir araya geldi.

Koordinatörler Buluşması kapsamında gerçekleştirilen toplantıda DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ve TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam'ın başkanlığında TİKA Koordinatörleri ile DEİK İş Konseyi Başkanları arasında TİKA'nın faaliyet sahasındaki ülkelerdeki yatırım ve işbirliği imkanları değerlendirildi.

TİKA Başkanı Dr. Serdar Çam bu gerçekleşen toplantının TİKA'nın yeni perspektifi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, iş dünyası ile koordinasyon sağlamak için DEİK ile yakın çalışma yürütmek üzere ülke koordinatörlerine ilgili iş konseyleri ile  iletişimde olmaları gerektiğini belirtti.

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, TİKA'nın DEİK'in önemli paydaşları arasında yer aldığını ve iki kurum arasındaki iletişimi artırmak üzere Ağustos 2015'de TİKA Başkanı ile gerçekleştirdiği görüşmede TİKA Koordinatörler Toplantısında ilgili İş Konseyi Başkanlarının katılımını sağlama sözünü verdiklerini söyledi. Sağlık ve eğitim başta olmak üzere TİKA'nın projeleri kapsamında özel sektör olarak koordinasyonda olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Vardan,  DEİK'te son bir yılda kaydedilen gelişmeler hakkında bilgi verdi. Dış ekonomik ilişkileri geliştirmek anlamında, 26. Program adı altında, 'Küresel Ekonomik İlişkiler Programı'nın da tasarlanıp, uygulanmasının DEİK olarak talep edildiğini ve Sayın Başbakanın konuyu talimatlandırdığını belirten Vardan, ticari diplomasi yerine bu dönemde daha kapsayıcı bir kavram olan 'iş diplomasisi'  ile faaliyetlerine hız veren DEİK'in mutat 'networking' ve 'iş geliştirme' faaliyetlerine ilaveten politika ve strateji geliştirme süreçlerine katkı sağlamak amacıyla da projeler üretmeye başladığı bilgisini paylaştı.  DEİK'in yol haritasının hazırlandığını belirten Vardan sözlerine şöyle devam etti: "Öyle ki bu yol haritasında, Stratejik Hedefler ve Performans Göstergelerinin hepsi belirlenmiş durumda; kısacası DEİK'te yapılacakların tamamı şu an belli. Dış ekonomik ilişkileri geliştirmek anlamında, Bunun için de ekonomik havzalara ve ülkelere yönelik yıllık 'dış ekonomik ilişkiler eylem planlarının' kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum katılımıyla hazırlanması, uygulanması, takibi ve raporlanması gerektiğini düşünüyoruz."

Toplantı açılış konuşmalarının ardından, İş Konseyi Başkanları ve  TİKA Koordinatörleri için soru-cevap bölümü gerçekleşti.

İlgili Resimler

AFGANİSTAN CUMHURBAŞKANI GANİ, DEİK ÜYESİ TÜRK İŞ ADAMLARI İLE BİRARAYA GELDİ

AFGANİSTAN CUMHURBAŞKANI GANİ, DEİK ÜYESİ TÜRK İŞ ADAMLARI İLE BİRARAYA GELDİ

Türkiye-Afganistan Yatırım Toplantısı, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani,  Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş'ın katılımları ile DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ve Türkiye-Afganistan İş Konseyi Başkanı Sadi Yalçın'ın ev sahipliğinde 23 Aralık 2015 tarihinde İstanbul'da gerçekleşti.
 

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Türkiye ile Afganistan'ın ilişkilerinin çok köklü olduğunu belirterek, Afganistan'da üçüncü dilin Türkçe olduğunu  söyledi. Afganistan'ın son 14 senede bütçesinin yüzde 40'dan fazlasını harcayamadığını belirten Gani, fizibilite çalışmasının olmamasının bariz bir engel olduğunu söyledi. Afganistan'da altyapı konusunda proje bazlı çalışıldığını ve projelerin bitirilmesine odaklanılması gerektiğini  ifade eden Gani,  Asya'nın merkezlerinin birleştiğini belirterek, Türkmenistan-Pakistan-Afganistan boru hattının önemli bir proje olduğunu söyledi. Gani, Afganistan'ın bir yandan Çin'e bir yandan da İran'a bağlantı sağladığını ifade etti. Afganistan'da madenlerin üçte birinin araştırıldığını belirten Gani, demir ve bakır madenciliğinde dünyanın bir numaralı üreticisi olabileceklerini ifade etti.  Kurumsal olarak girişimcilik, yatırım ve sermaye konusunda şirketlerin kurulmasında ve faaliyete geçmesinde Türkiye'nin deneyimlerine ihtiyaç duyduklarını belirten Gani, Türkmenistan sınırından Pakistan sınırına kadar demir yolu inşasının Türk firmaları tarafından yapılmasını istediklerini söyledi. Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan'ın demir yolu ile birbirine bağlanacağını belirten Gani,  Afganistan'da faaliyette bulunan Türk firmalarını risk yönetimi konusunda işbirliğine davet etti.  Türk şirketlerinden fizibilite çalışması istediklerini belirten Gani, Afganistan'da demir yolu, madenciliğin geliştirilmesi, tarım, finansal (Bankacılık) alanlarında yatırım fırsatlarının olduğunu vurguladı.

Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, "Afganistan'ın gelişmesinin kapsamlı kalkınma süreci neticesinde ulaşacağına inanıyorum. Afganistan son 14 yılda siyasi, kurumsal ve istikrar alanında yol kat etmiştir" dedi. Afganistan'ın dünya ticaret örgütünün 164'üncü üyesi olarak kabul edilmesinin Afganistan'da kat edilen yolun bir başarı göstergesi olduğunu söyleyen Elitaş, Türkiye'nin Afganistan'ın ihtiyaç duyulduğu sürece kalkınma, güvenlik ve kapasite oluşumu alanlarında desteklerine devam edeceğini söyledi. Afganistan'ın alt yapısı güçlü, güvenli ve istikrarlı yatırım ve ticaret ülkesine dönüşeceğini belirten Elitaş,  Afganistan'daki dönüşüm sürecinin başarıya ulaşmasında devletler  ve hükümetler kadar iş dünyasının temsilcilerine de görevler düştüğünü söyledi.  Afganistan'ın  zengin yeraltı kaynakları, genç nüfusu ve cömert insanları ile birlikte değerlendirildiğinde mevcut yatırım ilişkilerinin derin ve köklü olmak ile beraber halihazırda var olan potansiyelinden uzak olduğunu belirten Elitaş, "DEİK'in katkıları ile düzenlenen bu toplantının güzel sonuçlara ve yeni projelere öncülük edeceğine inancım tamdır" dedi. Özel sektörün asıl yükü çekmesi gerektiğini belirten Elitaş, 106 ülke de yaklaşık 320 milyar dolar değerinde 8700 proje üstlenen Türk müteahhitlik sektörünün Afganistan'da yatırımlarının beş buçuk milyar dolar olduğunu ve  670 proje gerçekleştiğini söyledi. Afgan coğrafyasının zengin enerji ve maden kaynaklarının  yanı sıra yüzyıllardan bu yana ipekyolu gibi pek çok rotaya  evsahipliği  yaptığını belirten Elitaş, Afganistan'ın lojistik anlamda da önemli bir değer olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:  "Afganistan batısında Türkiye ve İran, doğusunda  Çin ve güneyinde Hindistan ile önemli bir kavşak noktasıdır. Kalkınma ve istikrara doğrudan güçlü katkılarına ve projelerine Türk iş adamlarının da katkı sağlayacağını düşünüyorum."

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, "Afganistan'ı bin yıllık kültür coğrafyamızın, medeniyetimizin bir parçası  ve kardeş ülke olarak görüyoruz" dedi. Türkiye olarak Afganistan'ın ülke bütünlüğünün önemsendiğini belirten Vardan, savaş sonrasında Afganistan'ın imarı, modernleşmesi ve  idari, askeri ve kültür, eğitim ve sağlık alanlarda tüm katkıları sağladıkları ve sağlamaya devam edileceğini söyledi. Türk müteaahhitlik firmalarının Afganistan'da bir çok başarılı projeye imza attığını ifade eden Vardan,  Türk firmalarının bazen sıkıntı çektiklerini belirterek, yılmadan  alt yapıların gelişmesi ile ilgili projelerin tamamlandığını söyledi. Vardan, Türkiye'nin halkı ile şirketleri ile ve sivil toplum kurumları ile Afganistan'ın yanında olduğunu ifade etti.  Afganistan'daki belirli kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiğini belirten Vardan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2014 yılında Afganistan'a yapmış olduğu ziyaret ile iki ülke ikili ilişkilerinde yeni bir sayfa açtığını belirterek, Türkiye'nin en büyük dileğinin Afganistan'ın kaynaklarını ekonomiye kazandırarak ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlanması olduğunu söyledi. Yapılacak yatırım alanlarında destek olmaya hazır olduklarını belirten Vardan, tarım, enerji ve madencilik alanlarında ciddi ekonomik işbirliği potansiyeli olduğunu vurguladı.

Ek bilgiler(Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye- Afganistan Dış Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı)

Türkiye'den Afganistan'a yapılan ihracat: 2014 Ocak-Ekim ayları arasında 148 milyon dolar, 2015 Ocak-Ekim ayları arasında ise 134 milyon dolardır.

Türkiye'nin Afganistan'a ihraç ettiği başlıca kalemler: Dokunmuş halılar ve dokumaya elverişli maddelerden diğer yer kaplamaları, izole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fibe, römorklar ve yarı römorklar; hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer taşıtlar, hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya, demir veya çelikten sıkıştırılmış veya sıvı hale getirilmiş gazlar için kaplar.

Türkiye'nin Afganistan'dan yaptığı  ithalat: 2014 Ocak-Ekim ayları arasında 13 milyon dolar, 2015 Ocak-Ekim ayları arasında ise 9 milyon dolardır.

Türkiye'nin Afganistan'dan  ithal ettiği başlıca kalemler: Sığır ve at cinsi hayvanların dabaklanmış veya crust post ve derileri, düğümlü veya sarmalı halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden düğümlü veya sarmalı yer kaplam, sığır ve at cinsi hayvanların ham post ve derileri, hayvan bağırsak, mesane ve midesi, tarifenin başka yerinde yer almayan bitkisel ürünler.

Toplam dış ticaret hacmi: 2014 Ocak-Ekim ayları arasında 161 milyon dolar, 2015 Ocak-Ekim ayları arasında ise 143 milyon dolardır.

Dış ticaret dengesi: 2014 Ocak-Ekim ayları arasında 135 milyon dolar, 2015 Ocak-Ekim ayları arasında ise 125 milyon dolardır.

İlgili Resimler

DEİK’İN YENİ YÖNETİM YAPISI BELİRLENDİ

DEİK'İN YENİ YÖNETİM YAPISI BELİRLENDİ 

DEİK 2015 Genel Kurulu, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır ve Ekonomi Eski Bakanı ve Denizli Milletvekili Nihat Zeybekci'nin katılımları ile 19 Aralık 2015 tarihinde İstanbul'da gerçekleşti.

Başbakan Ahmet Davutoğlu Genel Kurul'un açılışında  yaptığı konuşmasında, Türk özel sektörünün dış ilişkilerinin tek elden yürütülmesi için DEİK'in güçlü bir aktör olarak verilen koordinasyon görevini üstlendiğini ve şu ana kadar çok güzel bir performans gösterdiğini söyledi. Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerinin DEİK tarafından yürütüldüğünü  belirterek, "Artık Türk özel sektörünün yurtdışındaki yüzü, ana komuta merkezi ve temsil makamı; DEİK'tir. DEİK kurulduğu 1986'dan beri, rahmetli Özal'ın o vizyonuyla başlayan süreçten bu yana birçok faaliyetlere öncülük etti. Hep beraber ülkemiz ekonomisinin yurtdışında tanıtımına da birlikte katkıda bulunduk. Kurduğunuz ortaklıklar, yatırımlarınız ve ihracatınızla sizler Türkiye'nin yüz akı, en büyük gücüsünüz" dedi.  Türkiye'nin emeği, alın teri, birikimiyle yurtdışına açılmanın önemini vurgulayan Davutoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Son bir yıl içinde bu heyette bulunan birçok dostumuzla defalarca bir araya geldik ve gelecek planlamasını birlikte yaptık. Şunu iyi biliyoruz; Türkiye'de gerçek kalkınma ve büyüme, toplumun bütün kapasitesini harekete geçirmekle olur. Biz siyaset yapıcılar, karar vericiler, siz alanda bu kararlardan etkilenen, bu kararları etkileyen temsilcilerle birlikte yürürsek netice alırız. Yoksa fildişi kulelerimizde hiçbir karara izin vermedik ve hep istişareyi de bundan sonra da şimdiye kadar olduğu gibi sürdüreceğiz. Bu çerçevede ilan ettiğimiz Reform Koordinasyon ve İzleme Kurulu'na, DEİK'in, diğer kuruluşlarla birlikte istişari anlamda katılacağını buradan duyurmak istiyorum." Türkiye'yi dünyaya açmaya kararlı olduklarını dile getiren Davutoğlu, "Biraz önce Sayın Başkan, 26. Öncelikli Dönüşüm Programı için, '26. program Küresel Ekonomik İlişkiler Programı' dedi. Hemen Başbakan Yardımcımıza talimat verdim. Madem DEİK bunu istiyor. Bunu birlikte yapıyoruz. 26. Öncelikli Dönüşüm Programı da Küresel Ekonomik İlişkiler Programı olacak. Başarılar arttıkça, öz güvenimiz tazelendikçe, her geçen gün daha önemli etkin bir küresel aktör olma yoluna giriyoruz. İşte bu değişimi en iyi hissedenlerin başında iş dünyamız ve DEİK gibi kuruluşlarımız geliyor" dedi

 

Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş ise, Türkiye ekonomisinin ihracat odaklı büyümesini çeşitlendirerek sürdüreceğini  belirterek, "Yapılan hesaplamalara göre parite farklılığından dolayı ortaya çıkan ihracat eksilmesi rakamsal olarak 11 milyar dolara tekabül etmiş. Miktar cinsinden herhangi bir azalma yokken, cüzzi miktarlarda bir artış olduğunu gözlemliyoruz" dedi. Türkiye ekonomisinin 2009 yılında negatif büyüdüğünü, sonraki yıllarda ise bunu telafi ettiğini belirten Elitaş, "Türkiye ekonomisi geçen yıl 157 milyar doları aşan bir ihracat hacmine ulaşarak tarihteki en önemli rekorlarından birini ortaya koymuştur. 2002 yılında 36 milyar dolardan aldığı ihracat hacmini 2014 yılında 157,6 milyar dolara çıkaran başarı, ihracatçılarımızın, iş adamlarımızın büyük çabaları, hükümetimizin destekleri ve Türkiye'deki 13 yıllık siyasi istikrarın sonucunda ortaya çıkan önemli kazanımlardır" dedi.  Türkiye'nin dünya ticaretinden yüzde 1'e yakın bir pay aldığını söyleyen Elitaş, 2015 yılının dünya ticaret hacminin 18,7 trilyon dolara ulaştığını ve Türkiye'nin de dünya ticaret hacminden yüzde 1,5 pay almayı hedeflediğini vurguladı.  Türkiye'nin  küresel çevrelerde sempati gördüğünü belirten Elitaş, "DEİK çatısı altında koordineli bir şekilde dünyayı fellik fellik dolaşma vaktidir" dedi. Türkiye ekonomisindeki iş çevrelerinin koordineli çalışmasının hayati önemde bulunduğunu belirten Elitaş sözlerine şöyle devam etti: "Bir taraftan X kurumu, öbür taraftan Y derneği, diğer taraftan Z derneğinin faaliyetleri ile değil DEİK çatısı altında koordineli bir şekilde dünyayı fellik fellik dolaşıp Türk iş adamlarının mallarını pazarlayabilmek, yatırım ortamını gözetleyebilmek için gayret göstermeliyiz. Bundan sonraki süreç 'durmak yok yola devam' süreci. Dört nala koşma süreci."

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan,"Dış ekonomik ilişkileri geliştirmek anlamında, 26. Program adı altında, 'Küresel Ekonomik İlişkiler Programı'nın da tasarlanıp, uygulanmasını DEİK olarak talep ediyoruz" dedi. DEİK'in 2015 yılı faaliyetlerinde Türk dış politikasının öncelikleri ile uyumlu çalışmaya gayret edildiğini belirten Vardan, "Ticari diplomasi yerine bu dönemde daha kapsayıcı bir kavram olan 'iş diplomasisi'  ile faaliyetlerimize hız verdik.  Mutat 'networking' ve 'iş geliştirme' faaliyetlerimize ilaveten politika ve strateji geliştirme süreçlerine katkı sağlamak amacıyla da projeler üretmeye başladık" dedi.  DEİK'in yol haritasının hazırlandığını belirten Vardan sözlerine şöyle devam etti: "Öyle ki bu yol haritasında, Stratejik Hedefler ve Performans Göstergelerinin hepsi belirlenmiş durumda; kısacası DEİK'te yapılacakların tamamı şu an belli. Dış ekonomik ilişkileri geliştirmek anlamında, Bunun için de ekonomik havzalara ve ülkelere yönelik yıllık 'ekonomik ilişkiler eylem planlarının' kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum katılımıyla hazırlanması, uygulanması, takibi ve raporlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu süreçte DEİK'in koordinatör kurum olarak konumlanmasını arzuluyor ve bu bağlamda sekreterya hizmetini üstlenmeye hazır olduğumuzu sizlere arz ediyoruz."

 

Genel Kurulda yapılan seçimler ile 2015-2019 dönemi DEİK Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu:

 

 

 

 2015-2019 DEİK Yönetim Kurulu:

 

ÖMER CİHAD VARDAN YÖNETIM KURULU BAŞKANI
HALİM METE BAŞKAN YARDIMCISI
MEHMET BÜYÜKEKŞİ BAŞKAN YARDIMCISI
SEDAT ŞÜKRÜ ÜNLÜTÜRK BAŞKAN YARDIMCISI
NAİL OLPAK BAŞKAN YARDIMCISI
MİTHAT YENİGÜN BAŞKAN YARDIMCISI
BERNA İLTER SAYMAN ÜYE
ALİ KİBAR ÜYE
ÇETİN NUHOĞLU ÜYE
EBRU ÖZDEMİR ÜYE
FUAT TOSYALI ÜYE
RONA YIRCALI ÜYE
ZEYNEP BODUR OKYAY ÜYE
AHMET ÇALIK ÜYE
AHMET ERDEM ÜYE
AHMET NAZİF ZORLU ÜYE
ALİ Y. KOÇ ÜYE
BAŞARAN ULUSOY ÜYE
CUNEYD ZAPSU ÜYE
EKİM ALPTEKİN ÜYE
ETHEM SANCAK ÜYE
FERİT F. ŞAHENK ÜYE
GÜLER SABANCI ÜYE
HALİL AYDOĞAN ÜYE
İBRAHİM BURKAY ÜYE
İBRAHİM ÇAĞLAR ÜYE
M.ALİ AYDINLAR ÜYE
MAHSUM ALTUNKAYA ÜYE
MURAT  KOLBAŞI ÜYE
MURAT  ÜLKER ÜYE
ORHAN CEMAL KALYONCU ÜYE
ORHAN SABUNCU ÜYE
STEVEN YOUNG ÜYE
TUNCAY ÖZİLHAN ÜYE
YAŞAR DOĞAN ÜYE

 

İlgili Resimler