• Başkan'dan

Kıymetli Paydaşlar;

Ülkemizin sahip olduğu büyük potansiyele inanarak, Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerini yürütmek ve geliştirmek amacıyla 1986 yılından bu yana çalışıyoruz.

Günden güne büyüyor, her geçen gün güçleniyor ve dünyanın dört bir köşesine yayılıyoruz.

DEİK çatısı altında toplanan iş insanlarına, özgüven, vizyon ve yeni pazarlar kazandırırken, onların ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlamalarına imkan sağlıyor; dünyaya ülkemizin ekonomik başarı hikayesini, Türkiye'ye de dünyadaki iş fırsatları anlatıyoruz. 

Küreselleşmenin her geçen gün insanları, ülkeleri ve hatta kıtaları biraz daha yakınlaştırdığı; karşılıklı etkileşimin artarak, fiziki sınırların ortadan kalktığı; uluslararası sermaye hareketlerinin hızlandığı, dünya ekonomisinin yeniden şekillendiği; dış ekonomik ilişkileri salt ithalat, ihracat ve yatırımlar olarak ele almanın güçleştiği bir dönemde DEİK olarak bizler, dış ekonomik ilişkileri, ticaretin, etkinin, küresel politikaların, ülke temsilinin çok daha ötesinde ve çok daha fazlası olarak görüyoruz.

Bu çerçevede bizler dış ekonomik ilişkileri bugünkü medeniyetlerin temeli, kültürlerarası temasın müsebbibi, insanlığın gelişmesinin itici gücü olarak adlandırıyoruz.

Dolayısıyla da DEİK’i, sadece bir iş insanları kurumu değil;

Ülkemizin dünyaya açılan penceresi;

Ülkemizin değerlerinin, vizyonunun ve potansiyelinin küresel temsilcisi;

Ülkemizin küresel aktörlerle temas ettiği bağların kurucusu;

Türkiye’nin dünyayı kavrayan zihni;

Türkiye’yi dünyaya anlatan söz;

yani Türkiye’nin küresel ufku olarak nitelendiriyoruz.

İşte bu düsturdan hareketle DEİK olarak stratejik bir hamle gerçekleştirerek, ufkumuzu genişleten yepyeni bir vizyon belirledik. Bu vizyondan aldığımız güç ile, uluslararası etkinliğimizi artırmaya ve dünyanın dört bir köşesinde söz sahibi bir kurum olma hedefine yönelik ayrıntılı bir yol haritası hazırladık ve bu yol haritasını hiç vakit kaybetmeden uygulamaya koyduk.

Hedefimiz, 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almak.

Bu hedef için de özel sektör olarak üzerimize düşen görevi layikiyle yerine getirmeye çalışıyor, ülkemize ve iş dünyamıza yönelik yaptığımız hizmetleri daha ileri götürmeye ve yeni hedeflerle çıtamızı daha yükseğe taşımaya gayret gösteriyoruz.

Değerli DEİK ailesi;

Başlattığı atılımı geçmişin güçlü temelleri üzerine inşa eden DEİK adına, kuruma bu saygın kimliğini kazandıran tüm  paydaşlarına teşekkürü bir borç biliyor; Yönetim Kurulumuz adına sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Ömer Cihad VARDAN

Başkan

ÖMER CİHAD VARDAN

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU (DEİK) YÖNETİM KURULU BAŞKANI

1962 yılında Hendek, Sakarya’da doğan Ömer Cihad Vardan, 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1986 yılında Yüksek Lisans çalışmalarını Amerika Ohio State Üniversitesi İmalat Mühendisliği Alanında tamamladı.

1987 yılı sonlarına kadar Ohio Eyaletinin Başkenti Columbus’ta “Engineering Research Center for Net Shape Manufacturing” adlı Araştırma Merkezinde Araştırma Mühendisi olarak çalıştı. Türkiye’ye döndükten sonra ilk olarak Kale Grup’ta Stinger Füzelerinin bazı parçalarının üretimiyle ilgili CAD/CAM proseslerinin geliştirilmesinden sorumlu İmalat Mühendisi olarak görev aldı. Bilahare UTE Holding bünyesinde McDonald Douglas’ın Unigraphics adlı CAD/CAM yazılımının satışlarını gerçekleştiren Ömer Cihad Vardan, 1991 başında halen ortağı olduğu ve Genel Müdürlüğünü sürdürdüğü Endüstriyel Amaçlı Alan ve Proses Isıtma Sistemleri konusunda faaliyet gösteren ve alanında lider konumda bulunan “Çukurova Isı Sistemleri” adlı aile firmasının kuruluşunda yer aldı.

Ömer Cihad Vardan, iş hayatının yanı sıra hâlihazırda bazı kuruluşlarda aşağıda belirtilen sıfatlarla gönüllü olarak hizmet yapmaktadır.

Bunlar;

  • Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yüksek İstişare Heyeti Üyeliği,
  • Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (DOSİDER) Başkanlığı,
  • ETSİÇ/FSECC Türkiye-ABD İş Konseyi Türkiye Kanadı Başkanlığı,
  • Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) Yönetim Kurulu Üyeliği,
  • İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyeliği,
  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İklimlendirme Sektör Meclisi Üyeliği,
  • Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Üyeliği,
  • Makine Mühendisleri Odası (MMO) Üyeliğidir.

2008-2012 yılları arasında MÜSİAD 4. Dönem Genel Başkanı olarak görev yapan Ömer Cihad Vardan, bundan önce de MÜSİAD’da  5 yıl Genel Başkan Yardımcısı ve 4 yıl da Yönetim Kurulu Üyesi olarak toplam 13 yıl hizmet verdi. Bununla beraber 2013-2015 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) bünyesinde 9 yıl da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Ayrıca 2008-2012 yılları arasında İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yönetim Kurulu Üyeliği, 2010-2012 yılları arasında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeliği, 2012-2014 yılları arasında DEİK Denetim Kurulu Üyeliği ve aynı dönemde Türkiye İnsan Hakları Kurulu (TİHK) Üyeliği görevlerinde de bulundu.

Daha önce Türkiye Makine İthalatçıları Birliği Başkanlığı ve İTO Meclis Üyeliği de yapan Ömer Cihad Vardan, bulunduğu görevler süresince birçok seminer ve konferansa konuşmacı olarak katıldı ve özellikle ülkemizin kalkınmasına yönelik ekonomi, teknoloji ve sosyal alanlarda 30’a yakın raporun hazırlanmasına öncülük etti, ilgili çalışmaları yönetti ve bir kısmını da bizatihi hazırladı.

Bilhassa MÜSİAD Başkanlığı döneminde hükümet ve kamuoyuyla paylaştığı, Türkiye’nin küresel krizle baş edebilmesi ve krizden fazla yara almadan çıkabilmesine yönelik sosyoekonomik kalkınma önerilerini içeren rapor ve görüşleri ilgi uyandırdı. Birçok mecrada Türkiye’nin IMF ile imzaladığı 19. Stand-by anlaşmasının tamamlanmasının ardından bir daha anlaşma yapılmaması gerektiğini savunan Ömer Cihad Vardan, MÜSİAD Başkanlığını devretmeden önce son olarak Aralık 2011’de “Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Önerisi” ve Mart 2012’de de “Küresel Rekabet için Ar-Ge ve İnovasyon” raporlarını kamuoyuna sundu.

Aldığı teknik eğitim ve yaptığı çalışmalar çerçevesinde özel ilgi duyduğu teknoloji üretebilme hususunun ülke kalkınmasındaki önemine her zaman değinen Ömer Cihad Vardan,  Türkiye’de demokrasinin tam anlamıyla yerleşmesinin ve insanların düşüncelerini özgürce ifade edebilmelerinin ekonominin gelişmesinde en büyük etkenlerden olduğunu devamlı dile getirdi. Bu bağlamda özellikle kamuoyu ile paylaştığı “Anayasa Önerisi” raporuyla Türkiye’de yapılacak yeni Anayasa’da insan haklarının en geniş manada yer alabilmesinin gerekliliğini her platformda savundu.

Bütün bu çalışmaları ve edindiği tecrübeleri anlattığı, gençlere ışık tutan önerileri de içeren “Cihad ve MÜSİAD” adlı kitabıyla Nisan 2012’de MÜSİAD Başkanlığına veda eden Ömer Cihad Vardan evli ve 2 çocuk babasıdır, İngilizce bilmektedir.

EKONOMİ BAKANIMIZ SAYIN NİHAT ZEYBEKCİ'YE TEBRİK MESAJI

DEİK'in yeniden yapılandırılmasında öncülük eden Sn. Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci'ye DEİK Yönetim Kurulu olarak başarılar dileriz. 

İlgili Resimler

DEİK: “İNSANLIK BİZİM BİRİNCİ İŞİMİZ"

DEİK: "İNSANLIK BİZİM BİRİNCİ İŞİMİZ"

T.C. Dışişleri Bakanlığı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde, Birleşmiş Milletler Dünya İnsani Zirvesi'nin Hoşgeldiniz Resepsiyonu, 22 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirildi.  

T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru ve DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan'ın ev sahipliğinde, BM Genel Sekreter Yardımcısı Jan Elliasson'un katılımı ile gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Türk iş dünyasının önde gelen isimleri, DEİK tarafından hazırlanan, iş dünyasının insani gündeme duyarlılığını vurgulayan bildiriye imza attı. James Bond filmleri serisi ile ünlenen, Amerikalı aktör Daniel Craig'de katıldığı davette, insani krizlerin engellenmesi ve krizlere müdahale süreçlerinde iş dünyasının etkin rolüne vurgu yapan söz konusu Bildiri'de, Türk iş dünyası temsilcileri "insanlık" kavramını paylaşmaya hazır olduklarını vurguladı. 

23-24 Mayıs 2016 tarihleri arasında iki gün sürecek tarihin ilk İnsani Zirvesi kapsamında 5.000'e yakın katılımcı İstanbul'da bir araya gelecek. Zirve mevcut küresel insani sistemin karşılaştığı sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesini, insani yardım çabalarının geleceğine ilişkin bir gündem oluşturulmasını amaçlıyor. 

BM Genel Sekreter Yardımcısı Jan Elliasson, dünyada yaşanan afetlerin insani duyarlılığı artırdığına dikkat çekti. Elliasson, bu toplantının konuşulan bir aktiviteden çok aksiyon alınan bir toplantı olduğunu belirtti ve İstanbul'dan tüm dünyaya gönderilecek ilk mesajın "önlem" olduğunu söyledi. BM Genel Sekreter Yardımcısı, insani aktivite ve gelişme arasında birebir kurulması gereken ilişkiye vurgu yaptı ve sivil toplumun, iş dünyasının önde gelen iş adamlarının aynı amaç için toplanıyor olduğunu, sorunlara çözüm üretmek istediklerini, "İnsanlık Bizim Birinci İşimiz" sloganının anlamının büyüklüğüne dikkat çekti. Sözlerine "Gelecek ufuktur, vizyondur evet ancak gelecek aynı zamanda adım atmaktır." şeklinde devam eden Elliasson, adım atmanın da vizyon sahibi olmak kadar önemli olduğunu belirtti.
 

T.C. Dışişleri Bakanlığı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Hoşgeldiniz Resepsiyonu'nda konuşan T.C Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Naci Koru ise, dünya genelinde gelişmelerin bu denli kritik olduğu gündemde, bu Zirvenin Türkiye'de gerçekleşmesinin önemine vurgu yaptı. Büyükelçi Koru, Türkiye'nin dünya üzerinde en fazla Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptığına vurgu yaparken, iş dünyasının krizler ile mücadele ve kriz sonrasın dönemlerde büyük bir rol oynadığını söyledi; iş dünyasının bu katkısından dolayı kutladı.

 

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türk iş dünyasının en geniş ve büyük örgütlerinden birini, DEİK'i temsilen, bir iş adamı olarak insanlığın krizlerdeki mücadelesinde iş dünyasına düşen rolü vurguladı. "İnsanlık bizim birinci işimiz" sloganı ile yola çıkarak, iş dünyası olarak krizlerde öngörü sahibi, telafi edici bir tutum sergilenmesi gerektiğine dikkat çekti. İnsan ihtiyaçlarını üreten, tedarik eden iş dünyasının bu anlamda rolünün büyüklüğüne vurgu yapan DEİK Başkanı Vardan, insani krizlerin engellenmesi ve krizlere müdahale süreçlerinde iş dünyasının giderek daha etkin bir rol oynadığını söyledi. Son 10 yılda dünya üzerinde rekor sayıda insanın savaşlar, doğal afetler ve felaketler sebebiyle yaşam alanlarını terk etmez zorunda kaldıklarını ifade eden DEİK Başkanı Vardan "Bizler iş dünyası olarak insani krizler ile mücadelede üzerimize düşen sorumlulukların farkındayız; çünkü insanlık bizim birinci işimiz" dedi.

 

Hoşgeldiniz konuşmalarının ardından DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru, BM Genel Sekreter Yardımıcısı Jan Elliasson'a DEİK Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanan "İnsanlık Bizim Birinci İşimiz" başlıklı bildiriyi takdim etti.
 

DEİK tarafından hazırlanan Bildiri Metni:

 

İNSANLIK İÇİN BİLDİRİ:

İNSANLIK BİZİM BİRİNCİ İŞİMİZ

Tarihin ilk Dünya İnsani Zirvesi'nde,

Türk iş dünyası olarak bizler, insanlığı paylaşmaya kararlıyız.

Krizlere müdahale ve iyileştirme süreçlerinde önemli bir oyuncu olmaya başlayan iş dünyası olarak:

-BM Genel Sekreteri'nin İnsanlık Gündemi belgesinitakip etmeye; 

-BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında, herkese erişim ve herkesi güçlendirme ilkeleri ilebütünleşmeye; 

-İnsani durumlar söz konusu olduğunda, özelsektörün sahip olduğu temel değer, yetenek, kapasite, deneyim ve inovasyonu ilgili tüm ortaklaraaktarmaya;

-Krizlere hazırlık ve müdahalede, Hükümetler ve sivil toplum ile işbirliğini güçlendirmeye; 

-Risk yönetimi, iyi yönetişim, istihdam yaratma, şeffaflık ve hesap verilebilirlik alanlarında, insanlığın geleceğine yatırım yapmaya kararlıyız. 

Türk iş dünyası olarak, krizler ile karşı karşıya kalan insanlığa çözüm üretmek adına üzerimize düşen sorumluluğunun farkındayız;

Çünkü İNSANLIK BİZİM BİRİNCİ İŞİMİZ.

DEİK

İlgili Resimler

TÜRKİYE'NİN İLK YURTDIŞI YATIRIM ENDEKSİ YAYIMLANDI

TÜRKİYE'NİN İLK YURTDIŞI YATIRIM ENDEKSİ YAYIMLANDI

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Deloitte Türkiye işbirliği ile hazırlanan ‘Yurtdışı Yatırım Endeksi' raporu, 17 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul'da düzenlenen bir basın toplantısı ile kamuoyuna açıklandı. Basın toplantısına DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Deloitte Türkiye Ortağı ve Finansal Danışmanlık Bölümü Başkanı Başak Vardar, DEİK Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi Başkanı Volkan Kara ile DEİK Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi Başkan Yardımcısı Ender Arslan katıldı.

Endeks, Türk yatırımcıları açısından önem arz eden seçilmiş belli başlı kriterlere göre dünya ülkelerini derecelendiriyor. Türk şirketlerine yönelik olarak ilk defa geliştirilen Endeksin, bundan sonra her yıl düzenli olarak güncellenmesi planlanıyor.

Basın toplantısında konuşan DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, "Türkiye'nin 1980'lerde ihracatla başlayan küresel ekonomiye entegrasyon süreci, şirketlerimizin üretim kapasitesi ve kapital birikiminin oluşması ve yurtdışına yapılan yatırımlar ile devam etmektedir. Şirketlerimizin küresel pazarlarda yaptığı yatırımları Türkiye'nin uzun vadeli hedefleri doğrultusunda stratejik bir konu olarak görüyor ve destekliyoruz. Ülkemizin yapısal sorunları olan cari açığı azaltacak, know-how transferini mümkün kılan ve arz güvenliğine katkı sağlayacak yurtdışı yatırımlar, teşvik edilmeli ve desteklenmelidir" dedi.

Deloitte Türkiye Ortağı ve Finansal Danışmanlık Bölümü Başkanı Başak Vardarise rapora ilişkin olarak şunları söyledi: "Yurtdışına yatırım, bugün artık Türk şirketlerinin önemli bir ajanda maddesi. Özellikle belli bir sermaye gücüne erişmiş büyük ölçekli gruplar ile sektörlerinde önde gelen firmalar, bölgesel güç olma hedefiyle, yurtdışı yatırım alternatiflerini aktif olarak değerlendiriyorlar. Türk şirketlerin yurtdışı satın almalarının her yıl artan bir şekilde ilerleme gösterdiğini görüyoruz. Son on yıllık dönemde Türk şirketleri yurtdışı pazarlarda toplam değeri yaklaşık 25 milyar ABD doları olan 250 satın alma işlemi gerçekleştirdi. Bu pazarlar arasında komşu coğrafyalar, ana ticaret ortağı konumundaki ülkeler ile politik ilişkilerin güçlü olduğu ülkeler öne çıktı. Üretim, inşaat, altyapı, enerji, turizm, gıda, kimya ve perakende ise en fazla yatırım yapılan sektörler oldu."

DEİK bünyesinde faaliyet gösteren DEİK Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi Başkanı Volkan Kara ise, "Yurtdışındaki Türk yatırımcılarımızın üretim, finans, istihdam ve yatırım kapasitelerinin; uluslararası rekabet edebilirlik, üretkenlik, etkinlik ve karlılıklarının artması için Türkiye'ye benzer süreçlerden geçen ülkelerin geliştirdiği teşvik ve destek mekanizmalarının incelenmesi gerekiyor" dedi.  İş Konseyi Başkanı Kara, bu konuda bir yol haritası hazırladıklarını ve ekonomi yönetimi ile işbirliği içinde çalıştıklarını ifade etti.

‘Yurtdışı Yatırım Endeksi'

Metodolojisi DEİK uzmanları tarafından oluşturulan ve yine DEİK Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi Üyeleri ve Deloitte uzmanlarının katkıları ile son haline getirilen Yurtdışı Yatırım Endeksi; dünya ülkelerini kalkınmışlık düzeyi ve know-how potansiyeli, iç ve komşu pazar büyüklüğü, iş gücü, lojistik ve üretim maliyetleri, hammadde potansiyeli, sahip oldukları mevzuat avantajları ve dezavantajları ile Türkiye ile olan ekonomik ve siyasi ilişkiler açısından değerlendiriyor ve ağırlıklandırıyor. Endeks çalışmasında ülkeler, kişi başı milli gelir seviyelerine göre ‘orta ve düşük gelirli ülkeler' (yıllık kişi başı milli geliri 20.000 dolardan az olan ülkeler) ve ‘yüksek gelirli ülkeler' (yıllık kişi başı milli geliri 20.000 dolar ve üzerinde olan ülkeler) olmak üzere iki grup altında toplanıyor ve her gruptaki ilk 25 ülkenin sıralaması yapılıyor.

Endekste orta ve düşük gelirli ülkeler sınıfında Çin; yüksek gelirli ülkeler sınıfında ise ABD ilk sırada yer alıyor.  Avrupa ülkeleri ise cazibesini koruyor.

Orta ve düşük gelirli ülkeler sınıfında Çin birinci sırayı alırken, yüksek gelirli ülkeler sınıfında ise ABD ön plana çıkıyor. Türkiye'nin yatırım stoğunda en yüksek paya sahip olan Avrupa ülkeleri ise, endekste önemli bir yer tutuyor.

 

Son dönemde Türk şirketlerinin satın aldığı önemli markaların menşei ve ekonomik büyüklükleri göz önüne alındığında gelişmiş Avrupa ülkeleri önemli birer yatırım adresi olmaya devam ediyor. Bununla beraber Romanya, Polonya, Macaristan ve Baltık Bölgesi ülkeleri gibi 2004 sonrası AB üyesi olan ve gelişmekte olan Avrupa ülkelerinin de Türk yatırımcısı için cazip coğrafyalar olduğu görülüyor.

Amerika kıtasında yer alan ülkelerin ise, Türk şirketlerinin mevcut yatırım stoğunda henüz çok sınırlı bir paya sahip olsalar da, önümüzdeki dönemde gerek pazar çeşitlendirme ihtiyacı, gerekse hammadde potansiyelleri ile cazip ülkeler olarak ön plana çıkma potansiyeline sahip oldukları belirtiliyor.

Ortadoğu'da yaşanan siyasi belirsizliğin önümüzdeki dönemde de devam edeceğine yönelik algının, Türk yatırımcıları Asya-Pasifik ve Amerika gibi bölgelere yönelmeye iteceği tahmin ediliyor. 

Son iki yılda yurtdışında 5,2 milyar dolarlık sıfırdan yatırım ve 10 milyar dolarlık birleşme ve satın alma işlemi gerçekleştirildi

Rapor, Türk şirketlerinin, 2014-2015 döneminde yurtdışında gerçekleştirdiği birleşme ve satın alma işlemleri ile sıfırdan yatırımların da bir özetini sunuyor. Rapora göre; bölgesel ve küresel coğrafyada öne çıkmak isteyen Türk şirketleri, 2015 yılında yurtdışında 2,4 milyar dolarlık 52 sıfırdan yatırıma başladı (2014; 2,8 milyar dolar ve 100 yatırım). Buna ek olarak, yine 2015 yılında Türk şirketleri tarafından yurtdışında 3,5 milyar dolarlık 35 birleşme ve satın alma işlemi (2014; 6,5 milyar dolar ve 41 işlem) gerçekleştirildi.

Üretim, perakende, finans ve altyapı sektörlerine yatırım ön planda

2014-2015 döneminde, Türk şirketlerinin yurtdışında yaptıkları birleşme ve satın alma işlemleri genellikle üretim ve altyapı sektörlerinde gerçekleşti. Bunları enerji, gayrimenkul, internet, mobil hizmetler ve teknoloji sektörleri izledi. Sıfırdan yatırımlarda ise üretim ve perakende sektörleri açık ara en çok tercih sektörler oldular. Finans, lojistik, ev aletleri, yiyecek-içecek ve inşaat sektörleri de sıfırdan yatırımlar açısından hareketli sektörler arasında yer aldılar.

Yüksek gelir grubunda yer alan ülkeler yatırımların adresi oldu

Almanya, ABD, Rusya, Birleşik Krallık ve İspanya gibi yüksek gelir grubunda yer alan ülkeler hem sıfırdan yatırımlar hem de birleşme ve satın almalar için tercih edilen ilk 10 ülke arasında yer buldu. 2014-2015 döneminde, birleşme ve satın alma işlemleri için tercih edilen ülkelerin başında 12 işlem ile ABD yer aldı. ABD'yi takiben; Almanya 9, Rusya 5, İtalya, Hırvatistan ve Hollanda 4'er işlemle sıralamada yerini aldı. Sıfırdan yatırımlarda ise, Almanya 32 yatırımla açık ara başı çekerken, Romanya 16, Makedonya 12, ABD 8 ve Rusya 8 yatırım ile Almanya'yı izlediler. 

İlgili Resimler

DEİK BAŞKANI VARDAN: “VİZE MUAFİYETİNDEN EN MUTLU OLACAK KESİM BİZ İŞ ADAMLARIYIZ”

DEİK Başkanı Vardan: "Komisyon Türkiye'nin İlgili Kriterleri Karşıladığına İkna Oldu"

Avrupa Komisyonu Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat yol haritasına ilişkin üçüncü ve son raporunu, 4 Mart 2016 tarihinde yayımladı. Raporda Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi'ne "Türk vatandaşları için kısa süreli vizelerin kaldırılması" tavsiyesinde bulunuyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, Komisyon'un tavsiye kararının Türkiye açısından olumlu olduğunu; ancak vizelerin kalktığı anlamına gelmediğini söyledi: "Bugün yayımlanan rapor ile Avrupa Komisyonu, Türkiye'nin yol haritasında belirtilen 72 kriterin çok büyük bölümünü karşıladığına ikna olduğunu beyan etmiş oldu. Ancak bu tavsiye kararı, henüz vizelerin kalktığı anlamına gelmiyor. Süreçte şimdi Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyleri'nin olumlu görüşleri de gerekiyor".

Avrupa Komisyonu son yayımladığı Türk vatandaşları için vizesiz seyahat raporunda, Türkiye'nin 72 kriterden, 67'sini yerine getirdiğini; 5 kriterin ise hızla yerine getirilmesi gerektiğini vurguluyor. DEİK Başkanı Vardan, yerine getirilmesi için Türkiye'ye ek süre verilen kriterleri şu şekilde değerlendirdi: "Bilindiği üzere Aralık 20013 tarihinde Türkiye'ye iletilen Vize Serbestliği Yol Haritası'nda 5 blok altında 72 kriter vardı. Avrupa Komisyonu 67 kriterde Türkiye'nin yol aldığına dikkat çekerken, 5 kriter için Türkiye'ye ek süre vermiş durumda. Söz konusu 5 kriter ise, kişisel verilerin korunması, yolsuzlukla mücadele, tüm üye ülkeler ile adli meselelerde etkin işbirliği, terörle mücadele kapsamında Türkiye'deki ‘terör' tanımının AB ile uyumlu hale getirilmesi. Türkiye'ye ek süre tanınan bir diğer kriter ise başlı başına geri kabul mekanizması ile ilgili".

Komisyonun bu rapor ile, teknik açıdan vize konusunda Türkiye'ye yeşil ışık yaktığını belirten DEİK Başkanı Vardan, bundan sonra işleyecek süreci ise şu şekilde açıkladı: "Bu rapor ve tavsiye kararı ile Avrupa Komisyonu, vatandaşlarımız için vizesiz Avrupa yolunda yeşil ışık yakmış durumda. Bu hepimiz için çok önemli. Bu tavsiye kararının bir sonraki durağı Avrupa Parlamentosu olacak. Parlamento'nun iki farklı Komitesi, Sivil Özgürlükler Adalet ve İç İşleri Komiteleri, bu kararı ele alacak ve sonrasında Karar, Avrupa Parlamentosu'nda oylanacak. Sonrasında ise Haziran ayında, AB Liderler Zirvesi'nde AB üye ülkelerinin önüne gelecek. AB Zirvesinde ise karar, oy birliği ile değil, nitelikli çoğunluk ile alınacak". Liderler Zirvesindeki oylama konusunda ise DEİK Başkanı, nitelikli çoğunluk yöntemiyle bir kararın alınabilmesi için, olumlu oyların üye devletlerin % 55'ini, Birlik toplam nüfusunun % 65'ini temsil etmesi gerektiğini söyledi.

 

DEİK Başkanı: "Vize Muafiyetinden En Mutlu Olacak Kesim Biz İş Adamlarıyız"

Konuya ilişkin değerlendirmesinde, 1980 yılında vize uygulamasının başlamasının üzerinden 36 yılın geride kaldığına değinen DEİK Başkanı Vardan, bugün gelinen noktadan DEİK olarak büyük memnuniyet duyduklarını da sözlerine ekledi: "Hiç şüphesiz bu karar, 36 yıldır devam eden vize sürecinde çok önemli bir adım. Bugüne kadar Türkiye, hukuki ve teknik olarak tüm kapıları zorladı; ancak bir sonuç alamadı. 2013 yılında Geri Kabul Anlaşması'nın imzalanması ve yol haritasının Türkiye'ye iletilmesi ile beraber, her iki taraf yepyeni bir serüvene yelken açmıştı. Bugün bunun meyvelerini topluyoruz". Vize muafiyetinden en fazla mutlu olacak ve yarar sağlayacak kesimin Türk iş adamları olduğunu ifade eden DEİK Başkanı Vardan şunları söyledi: "Hiç şüphesiz, tüm Türk halkı gibi, vize konusunda en fazla sıkıntı yaşayan kesim iş adamları. Dolayısıyla bu Karar ve sonrasında gelmesini ümit ettiğimiz vize muafiyetinden en mutlu olacak ve en büyük faydayı sağlayacak olan taraf da biz iş adamları olacağız. Ülkemiz ve AB adına hayırlı olmasını diliyorum."

İlgili Resimler

HIRVATİSTAN-TÜRKİYE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

HIRVATİSTAN-TÜRKİYE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Hırvatistan-Türkiye İş Forumu, 27 Nisan 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarović, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Hırvatistan Ekonomi Bakanı Tomislav Panenić'in katılımları ile DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ve Hırvatistan Ticaret Odası Başkanı Luka Burilović'in ev sahipliğinde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te gerçekleştirildi.

Forumda konuşanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 yıl aradan sonra Hırvatistan'da 600 işadamının buluşmasına aracılık eden Forumun, iki ülke arasındaki işbirliğinde kararlılığa işaret ettiğini söyledi. Hırvatistan'ın 10 yıl içerisinde gerçekleşen NATO ve AB üyeliği, doğal ve turizm güzellikleri ile büyük gelişme gösterdiğini, kabuğuna sığmayan bir ülkeye dönüştüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın önemli cazibe merkezlerinden biri haline gelen Hırvatistan'ın yeni hükümet ile ilişkilerin dayanışma ile devam edeceğine inancını vurguladı. 10 yıl önce Türkiye'nin GSMH'si 400 milyar dolar iken, bugün GSMH'nin 2 katına çıktığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, her ülkenin zaman zaman iniş çıkışlar yaşadığını, zorluklar ile karşı karşıya kaldığını belirtti. Türkiye ve Hırvatistan'ın paylaştıkları ortak tarih ve kültüre ek olarak, siyasi ve askeri ortaklığının da bulunduğuna dikkat çeken Erdoğan, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin istenilen düzeye ulaşmadığına, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar ABD dolarına ulaşmasının önünde herhangi bir engel bulunmadığını vurguladı.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovićise, iki ülke arasındaki işbirliğinin bu ziyaret ile artmasını beklediğini söylerken, Türkiye'nin bölgesel süreçlerdeki rolüne ve Türkiye'nin Avrupalı kurumlar ile entegrasyonu için verdikleri desteğe dikkat çekti. İki ülke arasındaki ticaret hacminin giderek artmakta olduğunu belirten Hırvatistan Cumhurbaşkanı Grabar-Kitarović, iki ülke arasında turizm, tarım, enerji, bankacılık, yeni teknolojiler gibi alanlarda yapılacak işbirliklerine ek olarak, Türkiye'den Hırvatistan'a gelecek yatırımlara destek verdiklerini vurguladı.

Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş ise, Hırvatistan ile temel hedefin, siyasi ilişkilerde kaydedilen yakınlığın ticari ilişkilerde de karşılığını bulması olduğunu söyledi. Bakan Elitaş, ticaret hacminin 1 milyar ABD dolarına çıkarmak için gayret gösterileceğini, son 8 yılda iki ülke ticaret hacminin 6 kattan fazla arttığını belirtti. Hırvatistan'a Türkiye'den gelen 15'i büyük çaplı olmak üzere 60'a yakın yatırım bulunduğunu ifade eden Bakan Elitaş, Türkiye'ye Hırvatistan'dan gelen yatırımların daha düşük seviyede olduğunu söyledi. Altyapı ve turizm alanlarında yatırım fırsatlarına dikkat çeken Bakan Elitaş, turizm sektöründe ortak projelerin geiştirilmesinin gerekliliğine de dikkat çekti.

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ise konuşmasında, söz konusu özel sektör heyetinin Türkiye'den Hırvatistan'a bugüne kadar gelmiş en kapsamlı ve en geniş özel sektör heyeti olduğunu söyledi. Bugüne kadar Türkiye'den Hırvatistan'a  200 milyon dolar yatırım yapıldığını ifade eden Başkan Vardan, DEİK olarak tarihi, kültürel ve sosyal ilişkilerin çok derin olduğu Hırvatistan ile ticaret ve yatırım ilişkilerini her bakımdan geliştirmek arzusu içerisinde olduklarını vurguladı. Başkan Vardan, DEİK Türkiye-Hırvatistan İş Konseyi'nin 1995 yılında, Türkiye'nin Hırvatistan'ı tanımasından hemen 3 yıl sonra kurulduğunu da hatırlattı. Hırvatistan'ın AB üyelik müzakerelerine, Türkiye ile aynı tarihte, 3 Ekim 2005 günü başladığını, ancak bu kader ortaklığının müzakere süreci boyunca devam edemediğini ifade eden DEİK Başkanı, iki ülkenin birlikte başladıkları serüvene, Türkiye'den önce noktayı koyan AB üyesi Hırvatistan'a bugün, dünden daha fazla ihtiyaç duyduklarını sözlerine ekledi. Başkan Vardan: "Türkiye hâlâ, birçoğu üye ülkeler ve AB Konseyi tarafından bloke edilen fasılların müzakeresiyle, vize sorunuyla, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile uğraşıyor. Halbuki Türkiye, hiçbir zaman AB'ye yük olmaz, olsa olsa yükünü alır, sorunların çözüm ortağı olur" dedi.

Hırvatistan'a ilişkin olarak DEİK tarafından hazırlanan ülke infografiğini ekte dikkatinize sunarız.

Türkiye-Hırvatistan Ticaret Rakamları

(Ekonomi Bakanlığı-2015)

Toplam Dış Ticaret Hacmi: 387 milyon ABD doları

İhracat:Türkiye'den Hırvatistan'a yapılan ihracat: 252 milyon ABD doları

Başlıca ihracat kalemleri:Petrol yağları, demir-çelik, araç, tekstil, beyaz eşya.

İthalat:Türkiye'nin Hırvatistan'dan  yaptığı  ithalat:  135 milyon ABD doları

Başlıca ithalat kalemleri:Elektrik malzemeleri, kimyasallar, ilaç ve eczacılık ürünleri.

Toplam Dış Ticaret Dengesi:  117 milyon ABD doları

İlgili Resimler

TÜRKİYE VE SUUDİ ARABİSTAN FİRMALARI ARASINDA YENİ İŞBİRLİKLERİNE İMZA ATILDI

TÜRKİYE VE SUUDİ ARABİSTAN FİRMALARI ARASINDA YENİ İŞBİRLİKLERİNE İMZA ATILDI

DEİK tarafından düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan İş Fırsatları Forumu, 14 Nisan 2016 tarihinde T.C. Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Suudi Arabistan Krallığı Sanayi ve Ticaret Bakanı Taufiq Bin Fawzan Al Rabiah, DEİK Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Yusuf Cevahir ve  DEİK Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Eş Başkanı  Mazan Rajab'ın katılımları ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan'ın ev sahipliğinde  İstanbul'da gerçekleşti.

T.C. Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Suudi Arabistan'ı hem Körfez Bölgesinde, hem de dünyada en büyük iş ortaklarından bir olarak gördüklerine dikkat çekti. İslam İşbirliği Liderler Zirvesi gibi üst düzeyde gerçekleştirilen bu ziyaretlerin sayısı artıkça ülkelerin refahının artacağını belirten Ekonomi Bakanı, iki ülke halkına istihdam sağlamak adına önemli bir çaba olduğunu belirtti. Fakirliğin hiçbir ülkenin kaderi olmadığına vurgu yapan Bakan Elitaş, üçüncü ülkelerde üstlenilecek ortak projeler ile istihdam sağlanması gerektiğini söyledi. Ekonomi Bakanı Elitaş, 2015'te Suudi Arabistan ile ticaret hacmimizin istenen seviyenin altında olduğunu belirtti ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri ile Türkiye arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanması gerekliliğini ifade etti. Türkiye'nin müzakere masasına oturmaya hazır olduğuna dikkat çeken Bakan Elitaş, ülkeler arasındaki yatırım rakamlarının artırılmasının önemine vurgu yaptı. Suudi Arabistan'da yakın zamanda yapılacak altyapı ve üstyapı projelerinde Türk müteahhitlerinin rol alması konusunda destek istedi. 2014 yılında Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gelen 342.000 turist sayısının 2015'te 451.000'e yükseldiğini, turizm alanında işbirliğinin artırılması için daha da çaba sarfedilmesi gerektiğini belirtti.

Suudi Arabistan Krallığı Sanayi ve Ticaret Bakanı Taufiq Bin Fawzan Al Rabiah, belirgin bir şekilde iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmekte olduğuna dikkat çekti ve bu durumun tüm iş adamlarını memnun ettiğini belirtti. Mevcut durumda iki ülke arasında günde 16 uçuş gerçekleştirildiğini, turizmin giderek gelişmekte olduğunu vurguladı. Ticareti engelleyecek her türlü engelin kaldırılmasına ilişkin iki ülke devlet çalışanlarından oluşacak bir çalışma heyeti oluşturulmasına karar verdiklerini belirtti. Sanayi ve Ticaret Bakanı Taufiq Bin Fawzan Al Rabiah, gayrimenkul sektöründe de karşılıklı yatırımların artmakta olduğunu vurguladı. Bakan "ancak sadece ülkeniz ile değil, bölge ülkeleriyle de dış ticaret ve yatırım anlamında önümüzde büyük bir potansiyel var" dedi.

DEİK/Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Yusuf Cevahir,Türkiye-Suudi Arabistan ticari ilişkilerinde vize uygulanması konusunda yaşanan sıkıntıları dile getirdi. İş Konseyi Başkanı Cevahir, iki ülke arasındaki yakın ilişkinin ticarete de yansıması gerektiğine vurgu yaptı. Suudi Arabistan vatandaşlarının 2002'den beri Türkiye'ye vizesiz giriş yaptığını belirten Cevahir, aynı durumun Türk vatandaşlarının Suudi Arabistan'a girişinde de geçerli olmasını istediklerini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından MÜSİAD ile Mekke Ticaret Odası arasında işbirliği anlaşması ve 20 firma arasında inşaat, enerji, tıbbi malzeme, ilaç, gayrimenkul, sermaye piyasası girişimleri alanlarında da  karşılıklı yatırım ve işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Suudi Arabistan'a ilişkin olarak DEİK tarafından hazırlanan infografik bazlı notları ekte dikkatinize sunarız.

Türkiye-Suudi Arabistan Ticaret Rakamları(Ekonomi Bakanlığı-2015)

Toplam Dış Ticaret Hacmi:5,593 milyar ABD Doları

Türkiye'den Suudi Arabistan'a yapılan ihracat:3,476 milyar ABD Doları

Başlıca ihracat kalemleri: Dokuma halılar, elektrik malzemeleri, demir-çelik, mobilya aksamı.

Türkiye'nin Suudi Arabistan'dan  yaptığı  ithalat:2,117 milyar ABD Doları

Başlıca ithalat kalemleri: Plastik ve mamulleri, kimya sanayii, adi metaller.

Toplam Dış Ticaret Dengesi:  1,358 milyar ABD Doları

İlgili Resimler

HOLLANDA-TÜRKİYE İŞ FORUMU: TÜRKİYE ile HOLLANDA TİCARET VE YATIRIM FIRSATLARI LAHEY’DE ELE ALINDI

HOLLANDA-TÜRKİYE İŞ FORUMU: TÜRKİYE ile HOLLANDA TİCARET VE YATIRIM FIRSATLARI LAHEY'DE ELE ALINDI 

Hollanda-Türkiye İş Forumu, T.C. Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Hollanda Kraliyeti Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Lilianne Ploumen, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nail Olpak, Hollanda Orta ve Küçük İşletmeler Birliği (MKB)  Başkanı Michaël Van Straalen ve Hollanda İşverenler Derneği (HOTIAD) Başkanı Hikmet Gürcüoğlu'nun katılımları ile 6 Nisan 2016 tarihinde Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlendi.

Hollanda'nın en yoğun Türk nüfusuna sahip Avrupa ülkesi olduğunu vurgulayan T.C. Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Türkiye ekonomisinin 2015 yılında yüzde 4'ten fazla büyüme gösterdiğini, büyümede G20 ülkeleri içinde 4'üncü sırada olduğunu  ve Türkiye'nin G20 ülkeleri arasında ‘lokomotif ülke' konumunda bulunduğunu söyledi. Elitaş, "Bugünkü temaslar ile umuyorum ki iş dünyamız için somut sonuçlar elde edeceğiz" dedi. Türkiye'nin dünya ticaretinden aldığı payın hızla büyüdüğüne dikkat çeken Bakan Elitaş, "Tüm Hollandalı firmaları, Türkiye gibi güçlü, sürekli gelişen ve  dinamik bir ülkeye yatırım yapmaya davet ediyorum. Müteahhitlik sektöründe gerek karşılıklı, gerek üçüncü ülkelerde önemli başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Hollanda ile 400 yıldan uzun bir süredir ortak değerler ve çıkarlar üzerine kurulu bir ortaklığımız var. Yeni işbirliği alanları da geliştirmek durumundayız. İnovasyon iki ülke işbirlikleri için de önemli bir yere sahip. TÜBİTAK ve Hollanda Dış Ticaret Bakanlığı arasında iyi niyet anlaşmasının imzalanmasından çok memnunuz" dedi.

Hollanda Kraliyeti Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Lilianne Ploumenise, "Türkiye ve AB arasında işbirliğinin başarısı için elimizden geleni yapmalıyız" dedi. Mayıs 2016'da İstanbul'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Zirvesi'nde  büyük firmaların Suriyeli sığınmacılara istihdam sağlaması konusunun da gündeme geleceğini belirten Ploumen, "Türkiye Hollanda'nın 16'ncı ticaret ortağı. Gümrük Birliği'nin revizyonu ve Türk vatandaşlarına yönelik vize zorunluluğunun ortadan kaldırılması için çaba gösteriyoruz. Türkiye'deki KOBİ'ler kendilerini kanıtladılar. Hollanda'daki Türk KOBİ'ler de fırsatları değerlendiriyorlar" dedi. Hollanda'nın su sektöründe çok ileride olduğu vurgulayan Ploumen, Türkiye'nin lojistik açıdan önemli bir konuma sahip olduğunu ve iki ülke arasında pek çok işbirliği imkanının bulunduğunu söyledi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nail Olpak, son 10 yılda Türkiye'ye yapılan doğrudan yatırımlarda Hollanda'nın 19,9 milyar ABD doları ile birinci sırada yer aldığını söyledi. Türkiye'nin doğrudan yatırım yaptığı ülkeler sıralamasında ise Hollanda'nın 8,7 milyar ABD doları ile birinci sırada yer aldığını belirten Olpak, "Ama bundan sonrası için daha büyük düşünmeli, çıtayı daha yükseğe çekmeliyiz. Çünkü Türkiye, etrafındaki tüm olumsuz jeopolitik gelişmelere ve düşük küresel büyümeye rağmen, ekonomisini başarıyla yönetebilen bir ülkedir. 2015 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 4 büyüdü. Büyüme oranları bakımından Türkiye G20 ülkeleri içinde 4. sırada yer aldı" dedi. Avrupalı işadamlarının Türkiye'ye rahatlıkla gelebildiği gibi, Türk işadamlarının da rahatlıkla Avrupa'ya gidebilmesi gerektiğini belirten Olpak sözlerine şöyle devam etti: "Vize uygulaması, Türkiye ve AB ülkeleri arasındaki ticareti yavaşlatıyor. Yine, TTIP gibi Gümrük Birliği uygulamalarında etkisiz ama etkilenen ülke olarak, haksız rekabet şartlarına maruz kalıyoruz. Bu nedenle, Gümrük Birliği Anlaşması güncelleme çalışmalarının ivedilikle sonuçlanmasını beklediğimizi de vurgulamak isterim. Eğer bu sorunlar giderilirse, başta Hollanda olmak üzere, bütün AB ülkeleriyle ticaretimiz dikkate değer bir artış gösterecektir. Dolayısıyla hem Türkiye, hem de AB ülkeleri kazançlı çıkacaktır."

 

Türkiye-Hollanda  Ticaret Rakamları(Ekonomi Bakanlığı-2015)

Toplam Dış Ticaret Hacmi:  (2015) 6,071 milyar ABD Doları

İhracat:

Türkiye'den Hollanda'ya yapılan ihracat: (2015) 3,157 milyar ABD Doları

Başlıca ihracat kalemleri: Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, tekstil, araç

İthalat:

Türkiye'nin Hollanda'dan  yaptığı  ithalat: (2015) 2,914 milyar ABD Doları

Başlıca ithalat kalemleri: Demir-çelik, kimyasallar, motorlu taşıt aksamı

Toplam Dış Ticaret Dengesi: (2015) 242 milyon ABD Doları

Önemli not: Hollanda ekonomisine dair notları ve iki ülke ilişkilerine ilişkin bilgileri içeren, DEİK tarafından hazırlanan Bilgi Notu ekte dikkatinize sunulmaktadır.

İlgili Resimler

ABD İLE EKONOMİK İLİŞKİLER WASHİNGTON’DA MASAYA YATIRILDI

ABD İLE EKONOMİK İLİŞKİLER WASHİNGTON'DA MASAYA YATIRILDI

DEİK, TAİK ve İSPAT işbirliğinde 30 Mart 2016  tarihinde Washington'da düzenlenen Gala Yemeği, T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, T.C. Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (İSPAT) Başkanı Arda Ermut, DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Ekim Alptekin ve 450 Türk ve Amerikalı iş dünyası temsilcisinin katılımları ile gerçekleşti.

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye-ABD ilişkilerinde siyasi, savunma, askeri boyutu ne kadar önemsiyorsak, ekonomi, yatırım ve ticari boyutu da o kadar önemsiyoruz" dedi. Türkiye'nin bölgesinde bir istikrar abidesi olmaya devam ettiğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin gelişmekte olan ülkeler arasında parmakla gösterildiğini ve bu çerçevede yeni yatırımlar ve mega projeler ile Türkiye'nin bu konumunu sağlamlaştırmak istediklerini söyledi.

Türkiye ve ABD arasında ekonomi, yatırım ve ticaret miktarının arzu edilen boyutlarda olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu tabloyu değiştirmek için sizleri Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyorum. Bu ziyaretmizde ilişkilerimizin ekonomi, yatırım ve ticari boyutunu da ele alarak, ‘nasıl daha ileriye götürebiliriz?' sorusuna cevap aramaya geldik. 2023 vizyonu çerçevesinde hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz" dedi. ABD ile Avrupa Birliği arasında  ilerlemekte olan TTIP sürecini yakından takip ettiğini belirten Erdoğan,  sözlerine şöyle devam etti: "Maalesef ki Türkiye'nin AB ile olan Gümrük Birliği ilişkisi sebebiyle yalnız bırakıldığını görüyoruz. Bu da bizleri üzüyor; ekonomimizi olumsuz etkiliyor. Bu noktada sizlerin desteğine ihtiyaç duyuyoruz. ABD'li firmalar ‘parayı masada bırakıyor'. Ancak Türkiye liberal ekonomiye sahip bir ülke. Türkiye'de iş yaparken hiçbir sıkıntı ile karşılaşmazsınız. Böyle bir şirket de bulamazsınız."

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, Bir NATO üyesi olarak Türkiye'nin, bugüne kadar müttefik olmanın tüm gereklerini yerine getirdiğini söyledi. Vardan, "1949 yılında, bu çatı altında imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması ile temelleri atılan NATO'ya, kuruluşundan sadece 3 yıl sonra üye olan Türkiye, bugün Batı'nın ayrılmaz bir parçası haline geldi" dedi. Türkiye'nin ittifakın güvenlik şemsiyesinden yararlanırken, batı dünyasının güvenliğine de önemli katkılarda bulunduğunu ve bulunmaya da devam ettiğini belirten Vardan, "Sadece güvenlik de değil; Türk Amerikan ilişkileri son derece düzeyli bir ekonomik ortaklık ilişkisi içinde bulunuyor. Hatta bu ortaklık, Sayın Obama'nın 2009'da Türkiye'ye yaptığı ziyaret akabinde model ortaklığa dönüştü" dedi. Türkiye ve ABD arasındaki ticaret ve yatırımların arzu edilen düzeye gelmesi gerektiğini belirten Vardan sözlerine şöyle devam etti; "Bugün bu salonda çok ciddi bir potansiyeli temsil eden, Türk ve Amerikan firmaları olarak; bizler, daha çok yatırım yapmak, ticaret hacmimizi geliştirmek ve hatta üçüncü ülkelerde birlikte projeler gerçekleştirmek istiyoruz. Bunu yaparken de, TTIP gibi küresel ticaretin kurallarını "sil baştan" değiştirecek bir ortaklığın arifesinde, birbirimize destek olmamız gerekiyor. Bu çerçevede, Türk-Amerikan ekonomik ortaklığının, Türkiye'nin TTIP sürecine dâhil edilerek, revize edilmesi bizlerin stratejik talebidir."

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU

İlgili Resimler

DÜNYA TÜRKLERİ DTİK KURULTAYINDA CUMHURBAŞKANI, BAŞBAKAN VE BAKANLARLA BULUŞTU

DÜNYA TÜRKLERİ DTİK KURULTAYINDA CUMHURBAŞKANI, BAŞBAKAN VE BAKANLARLA BULUŞTU

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) kapsamındaki Dünya Türk Girişimciler Kurultayı açılışında konuşan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  büyük bir güç ve potansiyele sahip olan Türk işadamlarının dünyada çok geniş bir coğrafyaya yayıldığını vurguladı. Kazancının, ekmeğinin peşinde olan iş adamlarını Çağdaş Alperenlere benzeten Cumhurbaşkanı, insanların vatanlarını terkmesi altındaki en temel sebebin ekonomik gerekçeler olduğunu söylerken, Suriye ile Irak krizleri sebebiyle Türkiye'nin 3 milyonun üzerinde sığınmacıya ev sahipliği yaptığını ifade etti. Son 13 yılda yurtdışında Türk müteşebbislerinin sayısının önemli oranda arttığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı, 19'u yoğun olmak üzere Türklerin dünyanın 167 ülkesinde var olduğunu, Türklerin milli ve manevi değerlerinden asla vazgeçmemeleri gerektiğine vurgu yaptı.

Dünya Türk Girişimciler Kurultayı açılışı ardından Başbakan Yardımcıları Yalçın Akdoğan ve Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır ve Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal'ın katılımları ile gerçekleştirilen ve artık gelenekselleşen "Bakanlar Oturumu"nda, Türk diaspora temsilcileri Kabine'nin Bakanlarına sorularını yöneltti. AB üyelik müzakereleri süreci, AB ile ilişkilerde paradigma değişimi, Rusya krizi, Gümrük Birliği'nin güncellemesi, terörle mücadele, düzensiz göç, Türkiye'nin tanıtımı ve algı konularının ele alındığı oturumda, 95 ülkeden gelen Türk iş adamları, Bakanlara ilgili oldukları alanlarda doğrudan soru sorma fırsatını yakaladı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun katılımı ile gerçekleşen, Kurultayın Gala Yemeğinde ise, Türk diasporasının temsilcileri, Başbakan ile biraraya geldi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu yaptığı konuşmada, Türk diasporasının ürettiği her değerin, Türkiye'nin menfaatine olduğunu ifade ederken, Türk diasporası mensuplarının "Türkiye'nin yüz akı" olduğunu söyledi. Türk diasporasının yurtdışına açılmasının, Türkiye için büyük kazanım olduğunu ifade eden Başbakan Davutoğlu, reformcu ve dünyadaki değişimleri okuyabilen siyaset anlayışından geri adım atılmayacağını söyledi.  Başbakan Davutoğlu, yurtdışındaki her ziyarette iş dünyasının temsiliyetine önem verdiklerini ifade ederken, Türkiye'nin bölgesinde küresel ölçekte bir göç olduğunu belirtti.

Türk diasporası işadamlarına yönelik yaptığı konuşma da, 14 yılda 19 STA imzalandığını ifade eden Başbakan Davutoğlu, vizesiz seyahat edilen ülke sayısını 42'den 67'ye çıkartıldığını belirtti. Haziran ayında Türk vatandaşlarına yönelik uygulanan Schengen vizelerinin kalkacağını ifade eden Başbakan Davutoğlu, Türkiye'nin dünyada en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunu söyledi. Davutoğlu ayrıca, Türkiye'nin en fazla uluslararası insani yardım yapan ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Türk insanının girişimci ruhunun, Türkiye'nin en büyük zenginliği olduğunu da söyleyen Başbakan Davutoğlu, reel sektörün rekabetç gücünü artıracak reformlara devam edileceğini belirtti. Türkiye'nin yarım asırdır sürdürdüğü AB sürecinde sona yaklaşıldığını belirten Başbakan, 1 Temmuz sonrası 33. faslın açılacağını söyledi. Yurtdışındaki Türklerden yatırım ve istihdam beklentisi olduğuna dikkat çekti.

Dış Ekonomik lişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan, DTİK çatısının son 2 yıl içerisinde üye sayısını artırarak büyüdüğüne dikkat çekerek, Kurultayın birinci günü hakkında bilgi verdi.

Notlar:

DÜNYA TÜRKLERİ

·         5,5 milyonun üzerinde Türk yurtdışında yerleşik yaşıyor.

·         Türk toplumunun yaklaşık 4,6 milyonu Batı Avrupa ülkelerinde yerleşik yaşıyor.

·         Kuzey Amerika, Asya, Orta Doğu ve Avustralya'da 900 bin Türk yaşamakta.

·         Yurtdışında 300 üzerinde Türk şirket yatırımı bulunuyor.

Dışişleri Bakanlığı kayıtlarına göre yurtdışında kurulu Türk dernek sayısı 4439.

İlgili Resimler

DÜNYA TÜRKLERİ İSTANBUL’DA BULUŞTU

DÜNYA TÜRKLERİ İSTANBUL'DA BULUŞTU

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde yer alan Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) kapsamında düzenlenen Dünya Türk Girişimciler Kurultayı, 26 Mart 2016 tarihinde İstanbul'da  T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı görkemli bir törenle başladı. DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ile DTİK Başkanı Nail Olpak ev sahipliğinde, "Dünya Türkleri İstanbul'da buluşuyor" sloganıyla düzenlenen Kurultay, 95  ülkeden 2.000'in üzerinde Türk girişimcisini bir araya getirdi.

Kurultay'ın açılışında konuşan T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyük bir güç ve potansiyele sahip olan Türk işadamlarının dünyada çok geniş bir coğrafyaya yayıldığını vurguladı. Kazancının, ekmeğinin peşinde olan iş adamlarını Çağdaş Alperenlere benzeten Cumhurbaşkanı, insanların vatanlarını terkmesi altındaki en temel sebebin ekonomik gerekçeler olduğunu söyledi ve Suriye ile Irak krizleri sebebiyle Türkiye'nin 3 milyonun üzerinde sığınmacıya ev sahipliği yaptığını ifade etti. Son 13 yılda yurtdışında Türk müteşebbislerinin sayısının önemli oranda arttığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı, 19'u yoğun olmak üzere Türklerin dünyanın 167 ülkesinde var olduğunu, Türklerin milli ve manevi değerlerinden asla vazgeçmemeleri gerektiğine vurgu yaptı.

Açış konuşmasında, Türk diasporasının tanıtım faaliyetlerinin önemini vurgulayan T.C. Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş ise, Türk iş adamlarının dünyanın her yerinde büyük ve çok sayıda işe imza attığına dikkat çekti. Ekonomi Bakanı Elitaş, Türkiye'nin küresel arenada yeni pazarlar bularak, başta müteahhitlik sektöründeki iddiasını sürdüreceğini söyledi. Bakan Türk diasporasının tanıtımı kapsamında, lobi faaliyetlerinde bulunulması ve ülke tanıtımında koordinasyonun büyük rol oynadığını da ifade etti. 

DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan Kurultay'ın açılışında yaptığı konuşmada DTİK'in, DEİK bünyesinde faaliyet gösteren 131 İş Konseyi'nden biri olduğunu söyledi. Türk diasporasının siyasi sebeplerle değil, çalışmak için Türkiye'den ayrılan vatandaşlarımız tarafından oluştuğuna dikkat çeken DEİK Başkanı Vardan, Türk diasporasının önceden sadece Avrupa'da varlık gösterirken, bugün Amerika'dan Asya'ya, Afrika'dan Pasifik ülkelerine kadar Dünyanın her yerinde olduğunu vurguladı. 5 kıtadan 2.000'e yakın Türk girişmcisini bir araya getiren Kurultayda, katılımcıların dörtte birinin 35 yaş altı genç ve dinamik girişimcilerden oluştuğunu hatırlatan DEİK Başkanı Vardan, Türk diasporasını Dünyanın en etkin ve en güçlü 3 diasporasından biri olmasını hedeflediklerini de söyledi.

DTİK Başkanı Nail Olpak ise, DTİK'in DEİK çatısı altında kurulan il özel amaçlı Konsey olduğunu hatırlatarak, günümüz dünyasında diasporaların dayanışma içersinde çalıştığına ve sıkıca kenetlendiklerine dikkat çekti. Türk diasporasının, dünyanın en büyük 10'uncu diasporası olduğuna değinen Olpak, gelecekte bu imkanın daha iyi değerlendirileceği inancını yineledi.

 

Notlar:

DÜNYA ÜZERİNDE TÜRKLER

 

·         5,5 milyonun üzerinde Türk yurtdışında yerleşik yaşıyor.

·        Türk toplumunun yaklaşık 4,6 milyonu Batı Avrupa ülkelerinde yerleşik yaşıyor.

·        Kuzey Amerika, Asya, Orta Doğu ve Avustralya'da 900.000 Türk yaşamakta.

·         Yurtdışında 300 üzerinde Türk şirketin yatırımı bulunuyor.

·         Dışişleri Bakanlığı kayıtlarına göre yurtdışında kurulu Türk dernek sayısı 4439.

Önemli not: DEİK tarafından hazırlanan "Dünyada Türkler" başlıklı infografik çalışması ekte dikkatinize sunulmaktadır. 

İlgili Resimler