• ENERJİ İŞ KONSEYİ

  ENERJİ İŞ KONSEYİ

Bölgeler ve Sektörler

Sektörler


Künye

Kuruluş Yılı: 2013
İş Konseyi Başkanı: Murtaza Ata
Firma ve Ünvanı: Kalyon Enerji

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) sektörel anlamda yaptığı çalışmalara 7 Ocak 2013'de aldığı kararla kurulan Enerji İş Konseyi'nin faaliyetlerini de ekleyerek Türk özel sektörünün dünyaya açılan kapısı olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.

Türkiye'de enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketleri  yurtdışına açmak ve bu süreçte şirketleri desteklemek, enerji şirketleri için ulusal ve uluslararası iletişim ve işbirliği ağları oluşturarak tecrübeye dayalı nitelikli bilgiyi erişilebilir kılmak, enerji sektör temsilcilerinin kabiliyetleri ve kurumsal kapasiteleri ile yurtdışında  iş yapabileceğinin mesajını taşımak ve yapılacak etkinlik ve projelerle bu alanda yurtdışına açılma sürecinin gelişmesine katkıda bulunmak, yabancı şirketleri Türkiye'de yatırım ve ortaklıklar noktasında teşvik etmek, taahhüt, yatırım, ortaklık ve işletme alanında ülke ve bölge bazında ihtiyaç ve gelişmeleri takip etmek ve fırsatlar konusunda üyeleri bilgilendirmek, enerji alanında liberalleşen piyasa ekonomisine geçmekte olan ülkemizde geçiş sürecinin sorunsuz ve sağlıklı bir yapıda ilerlemesi amacıyla, özel girişimin enerji üretimi, dağıtımı ve ithalatında sorumluluk almasında birleştirici rol üstlenilmesi ve sektöre dinamizm kazandırılması konseyin hedefleri olarak belirtilmektedir.

İletişim

Barış Sazak
Energy Business Council Coordinator
Phone: + 90 212 339 50 89
E-mail: bsazak@deik.org.tr

 

Sektör İnfografikleri

Yürütme Kurulu

Murtaza Ata

Başkan

Kalyon Enerji Yatırımları A.Ş.

Akil Murad Güllüoğlu

Başkan Yardımcısı

Temsan Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.

Birol Ergüven

Başkan Yardımcısı

Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ahmet Taha Yıldız

Üye

Kibar Dış Ticaret A.Ş.

Ali Murat Korkmaz

Üye

Adm Elektrik Dağıtım A.Ş.

Birhan Bakanay

Üye

Cenk Endüstri Tesisleri İmalat ve Taahhüt A.Ş.

Cem Özyıldırım

Üye

Termo Isı Sistemleri Tic. ve San. A.Ş.

Coşkun Türk

Üye

Aksa Jenerator Sanayi A.Ş.

Dr. Ulvi Faysal İlhan

Üye

Enerco Enerji San.Tic.A.Ş.

Halil Enes Olpak

Üye

Pak Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Halil İbrahim Dağ

Üye

Solimpeks Enerji San. ve Tic. A.Ş

İ.Sinan Ak

Üye

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Orkun Arıkan

Üye

Yılmaz Elektrik Otomasyon Makine İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

Osman Saim Dinç

Üye

Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş

S. Murad Ş. Şeralioğlu

Üye

İgdaş - İstanbul Gaz Dağitim San. Tic. A.Ş.

Selçuk Akat

Üye

Adco Petrol Katkıları Sanayi Tic. A.Ş.

Tolga Erol

Üye

Mineks İnternational Dış Ticaret A.Ş.

Tuğban İzzet Aksoy

Üye

Ag Anadolu Holding A.Ş.

Yusuf Şenel

Üye

Naturel 1 Enerji Tic. A.Ş.

Zaur Gahramanov

Üye

Socar Turkey Enerji A.Ş.

Yayınlar

SAHRAALTİ AFRİKA ENERJİ YATİRİM ORTAMİ 2017
Tanzanya Enerji Sektörü Bilgi Notu

Tanzanya Enerji Sektörü Bilgi Notu (sadece üyeler ulaşabilir)

İlgili Dokümanlar

Raporlar

Kömür Sektörü Toplantısı Sonuç Raporu, 12 Mart 2015
Enerji Çalıştayı Sonuç Raporu, 26 Ocak 2015
Enerji Çalıştayı Sonuç Raporu, 26 Ocak 2015

Etkinlikler

BCG SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ RAPORU SUNUMU , 24.07.2018

BCG SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ RAPORU SUNUMU

TÜSİAD & Boston Consulting Group "Sürdürülebilir Gelecek İçin Sürdürülebilir Enerji Raporu" BCG Türkiye Enerji Sektörü Lideri  Bakatjan Sandalkhan  tarafından üyelere tanıtılmıştır.

 

ÇALIŞMA 4 ANA BÖLÜMDEN OLUŞMAKTADIR

Elektrik ve Doğal Gaz Sektörlerinin Türkiye Ekonomisindeki Yeri: Bu bölümde sektörün ekonomideki yerini doğru tespit edebilmek adına sektörün GSYH, istihdam, cari açık ve enflasyona doğrudan, dolaylı ve tetikleyici etkileri bütüncül bir şekilde analiz edilmiştir.

Sektördeki Kazanımlar, Önemli Riskler ve İyileştirme Alanları: Bu bölümde sektörde bugüne kadar elde edilen kazanımlar, mevcut durumdaki ana riskler ve iyileştirme alanları sayısal analizler ve modellemeler ile derinlemesine analiz edilmiştir. Bu kapsamda, değer zincirinin üretimden son tüketiciye kadar tüm kademelerinde ve tüm oyuncu grupları özelinde hem fiziki hem de finansal akışlar derinlemesine incelenmiştir.

Sürdürülebilir Enerji Sektörü için Kısa ve Orta Vadeli Öneriler ve Yol Haritası: Bu bölümde riskleri azaltmak ve en etkin şekilde yönetmek, iyileşme fırsatlarını zamanında değerlendirebilmek, Milli Enerji ve Maden Politikasının arz güvenliği, yerlileşme ve öngörülebilirlik üçlü sacayağını da destekleyecek şekilde, kamu, özel sektör ve tüketiciler için kazan-kazan-kazan yaklaşımına odaklı, 2023 yılına kadar olan dönem için kısa ve orta vadeli 10 somut ve uygulanabilir öneri geliştirilmiştir. Bu ana önerilerin her biri için alt öneriler ve detaylı yol haritaları da hazırlanmıştır.

Geleceği Bugünden Şekillendirmek için 2030 Türkiye Enerji Senaryoları: Bu bölümde ana belirsizliklerin uzun vade etkilerini tespit edebilmek ve geleceği bugünden şekillendirmek üzere 2030 Türkiye enerji senaryoları ele alınmış ve bu senaryoların hem Türkiye ekonomisine ve enerji tüketicilerine, hem de enerji sektörü ve hedeflerine etkileri detaylı olarak analiz edilmiştir.

 

ÇAD ENERJİ HEYETİ TOPLANTISI , 20.02.2018

ÇAD ENERJİ HEYETİ TOPLANTISI

20 Şubat 2018 | Angel Blue Restoran, Istanbul

 • Toplantı, DEİK Başkanı Nail Olpak'ın ve Çad Enerji Bakanı Bechir Madet'in takdimlerinin ardından, tarafların katılıcılarının tanıtımı ile başladı.
 • DEİK Başkanı Olpak, DEİK'in Afrika'da 43 İş Konseyi ile faaliyetlerini sürüdüğünü, önümüzdeki günlerde ECOWAS toplantısını ve Sayın Cumhurbaşkanının Senegal, Mali ve Moritanya seyahatlerinde iş forumları organize edeceğini belirterek, iş dünyası olarak bölgeye dönük yoğun ilgilerinin devam ettiğini vurguladı.
 • Çad Enerji Bakanı Madet, çorak bir coğrafyadan geldiklerini vurgulayarak, su kaynaklarının iyi değerlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Çad'ın düşük elektrifikasyonunun  (%5) yanı sıra üretim kapasitesinin sadece 200 MW olduğunu ve iletim ağlarının eksikliğinden mağdur olduklarını belirtti. 15 milyonluk nüfuslarının kalkınma hamlesinde en önemli faktör olarak değerlendirdikleri enerji konusunda, Türk yatırımcılara kapılarının açık olduğunu vurguladı.
 • Enerji İş Konseyi Başkanı Murtaza Ata, Türkiye'nin son dönem enerji politikaları ve altyapısı hakkında gerçekleştirdiği sunumun akabinde, Türk şirketlerinin geliştirdiği kurumsal kapasitenin yurtdışı projelerde nasıl değerlendirilebileceğini heyet ile paylaştı.
 • Madet, geçtiğimiz yıl T.C Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin ardından yakalanan olumlu hava ile iki ülke ve şirketlerin arasında kazan-kazan anlayışı ile bir çok işbirliğinin geliştirilebileceğini belirtti.
 • Petrol bakımından zengin kaynaklara sahip olan Çad'ın son dönemde Aksa (HFO) ve Alelmas (ekipman) ile geliştirdiği projelerin yanında diğer Türk şirketleri ile de benzer projeleri hayata geçirme niyeti katılımcılarla paylaşıldı. İlk etapta başkent N'Djamena'nin aydınlatılması ve bazı iletim projelerinin öncelikli olduğunun yanı sıra Kamerun ile ortak bir şebeke hattının da bulunduğunu katılımcılarla paylaşıldı.
 • Madet yabancı yatırımcılarla daha önce yaşadıkları deneyimlerden hareketle, ödemelerde herhangi bir sorunun olmadığının altını çizdi. SNE, 2017-2020 eylem stratejisini konsey üyeleri ile paylaştı. Mail ekinde konu ile ilgili dokuman ve projeler sunulmuştur. 1500 MW üretim, 3200 km iletim ihtiyacı öncelikli olarak değerlendirilecektir. Hedef ilk etapta %20 elektrifikasyon oranına ulaşmaktır.
 • Günlük petrol  üretiminin 130.000 varil (25-40 API) olduğu; bu sektörde ABD, Tayvan, İngiltere, Malezya, Fransa, Çin menşeili bir çok yabancı şirketin faaliyet gösterdiği vurgulanmıştır. Söz konusu şirketlerle üretim-paylaşım anlaşmaları ile (%25'i Hükümetin olmak üzere) çalışılmaktadır. Mailin ekinde petrol sahalarının haritası paylaşılmıştır.
 • Başkentteki mevcut rafineriye ilaveten yeni bir rafineri inşası devam etmektedir. Çıkarılan petrol Atlas Okyanusu kıyısına 20 inç'lik 1100 km hat ile uluslararası piyasalara Kamerun üzerinden ulaştırılmaktadır.
 • Doğal Gaz henüz arama/çıkarma aşamasında olup elektrik üretimi geçekleştirilmemektedir. Yatırımcının bulunmasıyla, şirketten doğal gaz çıkarma süreci tamamlanana kadar (~8 ay) 300 km  hat inşa etmesi beklenecektir.

Şirket

Temsilci

Ünvan

Bechir Madet

Chad Oil & Energy Ministry

Bakan

Nail Olpak

DEIK

Yönetim Kurulu Başkan

Murtaza Ata

Kalyon Enerji

CEO / Enerji İş Konseyi Başkanı

Safa Uslu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü

Hamid Djoumino Djouma

SNE - Societe Nationale d'Electricite

Genel Müdür Yardımcısı

Danebaye Djonyanuba

SNE - Societe Nationale d'Electricite

Araştırma, Üretim, İletim Direktörü

Adoum Orze

Çad Petrol ve Enerji Bakanlığı

Enerji ve Elektrik Planlama Direktörü

Appolinaire Beubaie

SNE - Societe Nationale d'Electricite

Tesis Müdürü

Medella Bechir Adoum

SNE - Societe Nationale d'Electricite

Üretim ve İletim Müdürü

Osman Saim Dinç

Çalık Enerji

CEO

Serkan Çakıroğlu

Emta

Afrika İş Birimi Yöneticisi

Tolga Erol

Mineks

İş Geliştirme Müdürü

Ulvi İlhan

Enerco

CEO

Hakan Tunalı

Aksa

Satış ve İhracat Müdürü

Coşkun Türk

Aksa

İş Geliştirme Müdürü

Musa Salle

Aksa

İş Geliştirme Uzmanı

Ersan Bakanay

Cenk Endüstri

Yönetim Kurulu Üyesi

Onur Kayan

Best

Pazarlama & İş Geliştirme Müdürü

Prof. Dr. Ahmet KAVAS

Afrika Araştırmaları Merkezi (AFAM)

Başkan / e. Çad Büyükelçisi

Ahmet Özen

Alelmas

Yönetim Kurulu Başkanı

Zeki Güvercin

Müsiad

Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim Yenen

Norm Enerji

CEO

Barış Sazak

DEİK

Enerji İş Konseyi

Mustafa Oğuz

DEİK

Sektörel İş Konseyleri

Derya Töre

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Uzman

Levent Özdemir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Uzman

 

IICEC & RAPİDİAN GROUP ÇALIŞMA YEMEĞİ KÜRESEL PETROL&GAZ PİYASALARI , 01.02.2018

IICEC & RAPİDİAN GROUP ÇALIŞMA YEMEĞİ KÜRESEL PETROL&GAZ PİYASALARI

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) ile DEİK Enerji İş Konseyi işbirliğinde gerçekleşen çalışma yemeğine ABD merkezli Rapdian Group Başkanı Robert McNally katıldı. Aynı zamanda G.Bush dönemi ABD Beyz Saray ernerji danışmanlarından da olan McNally, petrol ve petrol fiyatlarının geleceğine ilişkin düşüncelerini paylaştı. Son yıllarda fiyatlarda yaşanan ani artış ve düşüşlerin önümüzdeki yıllarda da devam etmesini beklediğini belirtirken, kısa süreli stabil olan fiyatların yatırımcıları yanıltmaması gerektiğini ifade etti. Elektrikli arabaların ise kısa ve orta dönemde hayatımıza iddia edildiği kadar çok entegre olamayacağını belirtti.

Kısıtlı katılımlı toplantıya iştirak eden Türk petrol ve gaz şirketi yöneticilerinin bölgesel ve yerel ölçekte düşüncelerini paylaştı. Etkinlikte IICEC Başkanı Prof. Difiglio 2018 yılında Enerji İş Konseyi ile yeni işbirliklerine devam etme niyetlerini üyeler ile paylaştı.

Katılımcılar

Mehmet Acarla Borusan ENBW
Murat Lecompte SOCAR
Atilla Ulusu Tüpraş
Adnan Şen Bosphorus Gas
Mert Göksu Bosphorus Gas
Şemsi Atagan Rubis Terminal
Arash Repac Lukoil
Murtaza Ata Kalyon
Carmine Difiglio IICEC
Robert McNally Rapidian Group
Ulvi İlhan Enerco
Aygen Ayözger Doğan Holding
Kamuran Yazganoğlu BP
Gülsüm Azeri OMV
Ece Vatansever Shell
Aslan Uzun Enerya
Ahmet Eke Aytemiz
Doğan Üçok IICEC
Nil Osmanoğlu DEİK
 

 

JAPONYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ENERJİ GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ TOPLANTISI , 16.01.2018

JAPONYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ENERJİ GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ TOPLANTISI

Japonya Dışişleri Bakanlığı Ekonomi Güvenliği Bölümü Direktörü Sn Misako Takahashi ve Istanbul Konsolosu Sn Norio EHARA başkanlık ettiği Japon delegasoynu ile Enerji İş Konseyi arasında gerçekleşen tolantıda iki ülkenin son dönem enerji sektörü gelişmeleri masaya yatırılmış karşılıklı olarak istişare edilmiştir.

Özellikle bölgesel enerji güvenliği üzerine Japonya'nın hassasiyeti, iki ülke elektrik mevzuatı ve Afrika kıtası gibi 3. ülkelerde ne gibi işbirlikleri geliştirilebilieeği tartışılmıştır.

Katılımcılar

Kalyon Enerji

Murtaza Ata

CEO (Chairman of Business Council)

Cenk Endüstri

Seyfettin Tosunoğlu

Business Development Coordinator

Cenk Endüstri

Bediha Orbay

Project Engineer

Emta

Serkan Çakıroğlu

Strategic Sales & Marketing Manager

Is Yatirim

Reha Pamir

Energy & Construction Section Manager

Deltastar

Sami Habbab

CEO

Marsun

Berk Çiller

CEO

Mineks

Tolga Erol

Business Development Manager

Park Holding

Kemal Kabataş

Board Advisor

Rubis Terminal

Şemsi Atagan

CEO

Socar Turkey

Nazım Isgandarov

Government Relations Supervisor

Termo Isı

Cem Özyıldırım

CEO

YEO

Orkun Arıkan

Business Development Coordinator

Zorlu Energy

İlkay Aydemir

Commercial Business Development Manager

Zorlu Energy

İzzet Alp Gül

 

DEİK

Mustafa Oğuz

Sectorial Business Council Responsible

DEİK

Barış Sazak

Energy Business Council

DEİK

Ecem Mirzaloğlu

Asia Pacific Business Councils

DEİK

Tülin Avcı

Asia Pacific Business Councils

Kempro

Ömer Oğuz

Board Member

Sun Group

Murat Atik

CEO

Aksan Law Office

Mehmet Taş

Partner

Doruk Otomasyon

Yiğit Aslan

Project Engineer

Doruk Otomasyon

Ali Gültekin

Project Engineer

 

 

Ministry of 

Foreign Affairs of Japan

Misako TAKAHASHI

Director of Economic Security Division

Ministry of 

Foreign Affairs of Japan

Junya INOUE

Ass. Director of Economic Security Division

Japanese Consulate-in Istanbul

Norio EHARA

 Consulate-General

Japanese Consulate-in Istanbul

Ayumi TAKEDA

Economy Attachee

JETCO Turkey

Mitsuaki SANO

General Manager

Embassy of Japan in Turkmenistan

Yutaka OKAGAKI

First Secretary

Embassy of Japan in Armenia

Megumi MAEKAWA

Second Secretary

Embassy of Japan in Tajikistan

Akiyuki TSUTSUI

Third Secretary

Embassy of Japan in Kyrgyzstan

Yuri NAKAGAWA

Third Secretary

Embassy of Japan in Azerbaijan

Takaaki USUI

Second Secretary

 

 

7. ULUSLARARASI DOĞALGAZ KONGRE VE FUARI, İSTANBUL , 02.11.2017

7. Uluslararası Doğalgaz Kongre ve Fuarı (INGAS 2017) 2-3 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecektir. Doğalgaz sektöründe faaliyet gösteren uluslararası şirketlerin katılımıyla sektördeki son gelişmeler ve yeni iş fırsatları değerlendirilecektir.

Basın bülteni ekte sunulan etkinliğe ilgi duyan üyelerimizin http://www.ingas.istanbul adresinden kayıt yaptırmaları rica olunur.

Sudan Enerji Heyeti Toplantısı, 21 Ağustos 2017 , 21.08.2017

Toplantı, tarafların katılımcılarının kendini tanıtması ve açılış seremonisini takiben Enerji İş Konseyi Başkan Yardımcısı Yalçın Kıroğlu'nun yaptığı sunum ile devam etmiş ve ardından genel hatları ile Türkiye enerji sektörünün mevcut kurumsal kapasitesi Sudan heyeti ile paylaşılmıştır.

Sudan Heyet Başkanı Sulama ve Elektrik Bakanlığı Müsteşarı Musa Ebu Elgasim genel olarak DEİK'in Sudan analizlerini teyit ederken özellikle doğalgaz çevrim santrallerine dönük projelerinin bulunduğunu belirtti. Gaz santralleri haricinde Sudan'ın güneş ve rüzgar potansiyelinin yüksekliğine işaret etmiştir. Birçok  HES'in fizibilite çalışmaları tamamlanmış olup projelerin ilgilenen yatırımcılara açık olduğu vurgulanmıştır.

Sudan santralleri ve dağıtım şirketleri kamunun kontrolünde olup ilk özel sektör ortaklı proje için Aksa ile çalışılmıştır. Heyet Başkanı Elgasim Sudan'ın farklı yatırım ve finansman modellerine açık olduğunu belirterek Türkiye gezilerinin temel amaçlarından birinin bu noktadaki kurumsal birikimlerini genişletmek olduğunu vurgulamıştır. On-grid güneş enerjisi başlığında 1000 MW'a varan planlanmış projelerinin (Hartum, Port Sudan, North Sudan, Darfur) olduğunu belirten heyet yetkilileri, 3 yıllık sürede projeleri tamamlamayı planlamaktadır. Heyet motorin pompası kullanılarak sulama projeleri, şebeke dışı (off/mini-grid) solar projeleri, su taşıma sistemleri ve bu projelerde kullanılacak ekipmanların Sudan'da imalatına dönük yatırımlara açık olduklarını belirtmiştir. Heyet tarafından sübvanse edilen elektrik tarifesinin 7-8 cent/kwh civarı olduğu belirtilse de sübvansiyonların aşamalı olarak kaldırılacağı DEİK üyeleri ile paylaşılmıştır.

Yüksek miktardaki hayvan stoğu ve diğer atıklar da kullanılarak bio-gaz gibi yenilenebilir yatırımların değerlendirilebileceği, bu başlık altında hali hazırda az da olsa girişimlerin bulunduğu gündeme gelmiştir. Heyet, ülkenin PV hammaddesi silis kumu açısından zengin rezervleri olup ilgilenen Türk imalatçıları ile yeni işbirlikleri geliştirebileceklerini vurgulamıştır.

İlgili Resimler

Cibuti Enerji Bakanı ile Yuvarlak Masa Toplantısı, 14 Temmuz 2017 , 14.07.2017

Cibuti Enerji Bakanı Sayın Yonis Ali Guedi başkanlığındaki delegasyon ve Enerji İş Konseyi üyeleri arasında DEİK İstanbul Ofisi'nde gerçekleştirilen toplantıda Cibuti  özelinde enerji sektöründeki yakın dönem gelişmeleri değerlendirilmiş, Türk yatırımcılar için fırsatlar delegasyon tarafından tanıtılmıştır.

İlgili Resimler

Sahra Altı Afrika Enerji Yatırım Fırsatları Çalıştayı, 10 Mayıs 2017 , 10.05.2017

Sene başında tamamlanan Sahra Altı Afrika Yatırım Ortamı Değerlendirme Projesinin sonuçları 10 Mayıs 2017 tarihinde DEİK İstanbul Ofisi'nde İş Konseyi Başkanı Süreyya Yücel Özden ve İş Konseyi Başkan Yardımcısı Yalçın Kıroğlu'nun takdimleri ile başlayan çalıştay ile tanıtılmıştır. İş Konseyi üyelerinin yanı sıra Ekonomi Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Türk Eximbank ve Ziraat Bankası temsilcilerinin katılımı sağlanan toplantıda kamu kurumlarının karşılıklı görüşleri istişare edilmiştir.

Proje, Türkiye enerji sektörü oyuncularının Sahra Altı Afrika ülkelerinde (Gine, Gana, Fildişi Sahilleri, Sudan, Somali, Etiyopya, Kenya, Tanzanya, Madagaskar ve Uganda) yatırım yapma kapasitelerini kavramaya yönelik  analiz ve önerge niteliği taşıyan bir çalışmadır. Türk enerji şirketlerinin yetkinlikleri dâhilinde enerji arz açığına sahip olan Bölgede odaklanabilecekleri yenilenebilir ve mikro grid yatırımlarının analizi ve proje bazlı örneklerin tespiti amaçlanmaktadır. DEİK Enerji İş Konseyi bu noktada insiyatif alarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde yürüttüğü çalışmada, üyelerinin yeni dönemde odaklanacağı ülkelerle ilgili detaylı proje örnekleri ve yatırım modellerinin incelenmesi kararı almıştır. İş Konseyi üye profilinin genel yetkinlikleri göz önünde alındığında yenilenebilir enerji yatırımlarına dönük analizlere ağırlık verilmiştir. Seçili ülkelerde petrol, doğalgaz ve maden sektörlerinde de üst seviye analizler gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen çalıştaylar ve analizler sonucu potansiyel tespit edilen ülkelere dönük teknoloji ve olası hamle önerileri küresel şirketlerden vaka analizleri ile desteklenerek bir yol haritası sunulmuştur.

İlgili Resimler

DEİK Enerji Çalıştayı, 26 Ocak 2015, Conrad Otel İstanbul , 26.01.2015

DEİK Enerji İş Konseyi’nin düzenlediği DEİK Enerji Çalıştayı, 26 Ocak 2015 tarihindeİstanbul Conrad Otel’de gerçekleştirilecektir. Çalıştayda, küresel enerji sektörü fırsatları ve Türk enerji sektörünün bu fırsatlarla örtüşen güçlü yanları değerlendirilecektir.

Sektörün önde gelen oyuncularının bir araya gelmesi için önemli bir zemin oluşturacak Çalıştay oturumlarında yurtdışı yatırım fırsatlarının Türk firmaları tarafından nasıl değerlendirilebileceği ve özel sektör için nasıl bir yol haritası çizileceği tartışılacaktır. Açılış konuşmasını gerçekleştirmek üzere T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn. Taner Yıldız’ın çalıştaya teşrifleri öngörülmektedir.  

Sözkonusu çalıştaya katılmayı arzu eden üyelerimizin ekli katılım formunu doldurup banka dekontuyla birlikte 20 Ocak 2015 Salı günü mesai bitimine kadar DEİK’e (iletişim: energy@deik.org.tr) iletmeleri gerekmektedir. Çalıştayda yer kapasitesi sınırlı olduğundan kayıtlar başvuru sırasına göre kabul edilecektir.  

Bangladeşli GETCO Limited Şirketi ile Görüşme, 10 Mart 2014, 10:00-14:00 İstanbul , 04.03.2014

Sayın Üyemiz,

Bangladeş'in  önde gelen gruplarından GETCO Limited firmasının İcra Müdürü (Executive Director) Sayın A.M. Chowdhury İstanbul'a bir ziyaret gerçekleştirecektir ve 10 Mart 2014 tarihinde Enerji sektöründe faaliyet gösteren firmalarımız ile ikili görüşmeler gerçekleştirmek istemektedir.
 
Sayın Chowdhury bu süre içinde özellikle

• Elektrik üreten şirketler (doğal gaz)
• Enerji santralleri için kömür çıkarma ve depolama teçhizatları üreten firmaların temsilcileri ile görüşmek istemektedir.
 
Söz konusu firma ile görüşmek isteyen üyelerimizin DEİK’le (Adem Kula, email: akula@deik.org.tr, Tel: 0212 339 50 83)  iletişime geçmeleri rica olunur.

 

Saygılarımla,