• Üyelik Koşulları

DEİK Üyelik Koşulları

İş Konseylerine üye olmak isteyen firmalar öncelikle DEİK'e üye olmakta, daha sonra tercih ettikleri bir veya birden fazla İş Konseyi'ne üyelik için başvurmaktadırlar. DEİK'in amaçlarına uygun olarak Türkiye'de faaliyet gösteren ve 13/11/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş firmalar ile 31/12/1961 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda tanımlanan serbest meslek mensupları,Türkiye'de mukim ve faal, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce verilen faaliyet belgesine sahip yabancı şirketlerin irtibat ofisleri ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında kurulan Yükseköğretim Kurumları DEİK'e üye olabilirler.
Konseye üyelik işlemi DEİK ve İş Konseyi üyelik formu ve üyelik belgelerinin DEİK'e ulaştırılması, üyelik başvurusunun DEİK Yönetim Kurulu'nca onaylanması ve üyelik aidatının ödenmesi ile tamamlanır.
İş Konseylerine üye olan firmalar Konseyin düzenlediği faaliyetlerde kişisel ulaşım, konaklama vb. harcamaları kendileri üstlenirler.

DEİK'e Nasıl Üye Olunur?

 1. DEİK Üyelik Formu'nun eksiksiz ve doğru olarak doldurulması,
  DEİK Üyeliği, Firmanın en az bir İş Konseyine Üye olması ile gerçekleşmekte olup, birden fazla iş konseyine üye olmak isteyen firmanın, üye olmak istediği her konsey için Temsilci ve İş Konseyi bilgilerinin olduğu ilk sayfayı ayrı ayrı doldurması gerekmektedir.
 2. Doldurulan Üyelik Formunun DEİK'e ulaştırılması,
  Üyelik Formunun ilk sayfasında yer alan "Firma Kaşesi" ve "Yetkili İmza"sı ile asıl kopyanın ve temsilcinin fotoğrafının DEİK'e iletilmesi gerekmektedir. Temsilcilerin vesikalık fotoğraflarının ayrıca e-posta ile gönderilmesi ve çözünürlüklerinin en az 300 dpi olması rica olunur.
   
 3. Eklenecek Belgelerin DEİK'e ulaştırılması,
  Doldurulan forma, üye olmak isteyen firmanın kuruluş esas mukavelesinin yazılı olduğu Ticaret Sicil Gazetesi ile imza sirküleri noter  tasdikli örnekleri eklenir. Firma KOSGEB veri tabanına kayıtlı ise, bağlı bulunduğu hizmet biriminden alınan  "KOBİ Bilgi Beyannamesi" asıl belgesi eklenir.
   
 4. Eksiksiz olarak iletilen belgelerin DEİK  İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğü ve Üye İlişkileri Bölümü tarafından incelenmesi,
  Daha önce DEİK üyesi olup üyelik ücretlerini ödemedikleri için DEİK üyeliğinden çıkmış firmalar ancak eski borçlarını da öderlerse tekrar üyeliğe kabul edilebilirler.
  Firma, üyelik işlemini tamamlayana ve bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısına kadar Aday Üye olarak adlandırılır.
   
 5. DEİK Muhasebe bölümü tarafından incelenen firma bilgilerinin, onaylanmak üzere DEİK Yönetim Kurulu gündemine alınması,
  DEİK Yönetim Kurulu olağan olarak yılda en az dört kez toplanmaktadır. Aday Üye'lerin asil üye olarak atanması, Yönetim Kurulu'nun onayı ile gerçekleşmektedir.
   
 6. DEİK Yönetim Kurulu'nda görüşülen ve üyeliğe kabul edilen firmaya aidat ödeme bilgisinin DEİK tarafından iletilmesi,
  DEİK Yönetim Kurulu tarafından üyeliğe kabul edilen firmalara "Aidat Ödeme Bilgisi" gönderilir. 
   
 7. Yıllık olarak ödenmesi gereken DEİK ve İş Konseyi üyelik ücretlerinin belirtilen banka hesaplarına ödenmesi,
  İş Konseylerine üye olabilmek için firmaların öncelikle yıllık 8.500 TL olan DEİK aidatını ödemeleri zorunludur. İş Konseyleri ücretlerinin DEİK üyelik aidatı olan 8.500 TL'ye ek olarak her iş konseyinin hesabına yatırılması gerekmektedir. DEİK aidatının ve İş Konseyi aidatlarının hesap numaraları formun 5. sayfasında ayrı, ayrı belirtilmiştir. Aidat ödemesi ile üyelik işlemi tamamlanır.
   
 8. Üyeliğe kabul olunan firma, üyelikten ayrılmak istediğini yazılı olarak DEİK'e iletmediği taktirde , üyeliği her mali yıl başında otomatik olarak yenilenir.

Önemli Not: Doldurulan Form'da yer alan firma bilgilerinde (temsilci, adres, telefon, faks, faaliyet alanı, v.b) bir değişiklik olması durumunda bu değişikliklerin firma tarafından DEİK'e 15 gün içerisinde bildirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde DEİK data-bankındaki bilgiler geçerli sayılacak ve DEİK bu konuda sorumlu tutulamayacaktır.

Aidatlar
DEİK ve İş Konseyleri aidatları, harcamaların çoğu bu bazda yapıldığından, 1994 yılından itibaren Dolar cinsinden tespit edilmekte ve izlenmektedir. Ödemeler ise ödeme tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden TL olarak yapılmaktadır. DEİK aidatı her firma için kaç İş Konseyine üye olunduğuna bakılmaksızın yılda bir kez ödenir. Buna ek olarak üye olunan her İş Konseyi için aşağıda belirtilen aidat ödenir.
 

Aidat bilgisine ulaşmak istediğiniz İş Konseyi'ni seçiniz.
Konsey : Deik
Hesap Adı : DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU
Banka : T.İş Bankası Galatasaray – Beyoğlu (1011)
Aidat : 7.500 TL
Hesap No : TR50 0006 4000 0011 0111 2492 82  (TL)
TR41 0006 4000 0021 0113 2384 24  (USD)
Konsey : Afrika
Türkiye - Angola, Türkiye - Benin, Türkiye - Burundi, Türkiye - Cezayir, Türkiye - Cibuti, Türkiye - Çad, Türkiye - Ekvator Ginesi, Türkiye - Etiyopya, Türkiye - Fas, Türkiye - Fildişi Sahili, Türkiye - Gabon, Türkiye - Gambiya, Türkiye - Gana, Türkie-Gine, Türkiye - Güney Afrika, Türkiye - Kamerun, , Türkiye- Kenya, Türkiye - Kongo Cumhuriyeti, Tükiye - Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Türkiye - Libya, Türkiye - Malavi, Türkiye - Mali, Türkiye - Madagaskar, Türkiye - Mısır, Türkiye - Moritanya, Türkiye - Morityus, Türkiye - Mozambik, Türkiye - Namibya, Türkiye - Nijer, Türkiye - Nijerya, Türkiye - Ruanda, Türkiye - Senegal, Türkiye - Seyşeller, Türkiye - Somali, Türkiye - Sudan, Türkiye - Tanzanya, Türkiye - Tunus, Türkiye - Uganda, Türkiye - Yeşil Burun, Türkiye - Zambia, Türkiye - Zimbabve.
Hesap Adı : DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU / AFRİKA
Banka : T.İş Bankası Galatasaray – Beyoğlu (1011)
Aidat : 1.000 $
Hesap No : TR16 0006 4000 0011 0111 7015 26  (TL)
TR21 0006 4000 0021 0113 3146 38 (USD)
Konsey : Amerika
Türkiye-Arjantin,Türkiye-ABD, Türkiye-Brezilya, Türkiye-Ekvador, Türkiye-Kanada, Türkiye-Kolombiya, Türkiye-Meksika, Türkiye-Peru, Türkiye-Şili, Türkiye-Venezuela, Türkiye-Orta Amerika ve Karayipler
Hesap Adı : DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU / AMERİKA
Banka : T.İş Bankası Galatasaray – Beyoğlu (1011)
Aidat : 2.000 $
Hesap No : TR30 0006 4000 0011 0111 7014 68 (TL)
TR44 0006 4000 0021 0113 3145 15 (USD)
Konsey : Avrasya
Türkiye-Afganistan, Türkiye-Azerbaycan, Türkiye-Belarus, Türkiye-Gürcistan, Türkiye-Kazakistan, Türkiye-Kırgızistan, Türkiye-Moğolistan, Türkiye-Moldova, Türkiye-Özbekistan, Türkiye-Rusya, Türkiye-Tacikistan, Türkiye-Türkmenistan, Türkiye-Ukrayna
Hesap Adı : DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU / AVRASYA
Banka : T.İş Bankası Galatasaray – Beyoğlu (1011)
Aidat : 1.750 $
Hesap No : TR56 0006 4000 0011 0111 7014 85  (TL)
TR85 0006 4000 0021 0113 3145 53  (USD)
Konsey : Avrupa
Türkiye - Almanya, Türkiye - Arnavutluk, Türkiye - Avusturya, Türkiye - Belçika, Türkiye - Bosna Hersek, Türkiye - Bulgaristan, Türkiye - Çek Cumhuriyeti, Türkiye - Danimarka, Türkiye - Estonya, Türkiye - Finlandiya, Türkiye - Fransa, Türkiye - Hırvatistan, Türkiye - Hollanda, Türkiye - İngiltere, Türkiye - İrlanda, Türkiye - İspanya, Türkiye - İsrail, Türkiye - İsveç, Türkiye - İsviçre, Türkiye - İtalya, Türkiye - K.K.T.C., Türkiye - Karadağ, Türkiye - Kosova, Türkiye - Letonya, Türkiye - Litvanya, Türkiye - Lüksemburg, Türkiye - Macaristan, Türkiye - Makedonya, Türkiye - Malta, Türkiye - Norveç, Türkiye - Polonya, Türkiye - Portekiz, Türkiye - Romanya, Türkiye - Sırbistan, Türkiye - Slovakya, Türkiye - Slovenya, Türkiye - Yunanistan
Hesap Adı : DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU / AVRUPA
Banka : T.İş Bankası Galatasaray – Beyoğlu (1011)
Aidat : 1.000 $
Hesap No : TR93 0006 4000 0011 0111 7014 98 (TL)
TR57 0006 4000 0021 0113 3145 72 (USD)
Konsey : Asya Pasifik
Türkiye-Avusturalya, Türkiye-Bangladeş, Türkiye-Çin, Türkiye-Endonezya, Türkiye-Filipinler, Türkiye-Güney Kore, Türkiye-Hindistan, Türkiye-Hong Kong, Türkiye-Japonya, Türkiye-Kamboçya Türkiye-Malezya, Türkiye-Nepal, Türkiye-Pakistan, Türkiye-Singapur, Türkiye-Tayland, Türkiye-Tayvan, Türkiye-Vietnam, Türkiye-Yeni Zellanda,Türkiye-Sri Lanka
Hesap Adı : DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU / ASYA PASİFİK
Banka : T.İş Bankası Galatasaray – Beyoğlu (1011)
Aidat : 1.000 $
Hesap No : TR68 0006 4000 0011 0111 7015 60 (TL)
TR60 0006 4000 0021 0113 3147 12 (USD) 
Konsey : Orta Doğu ve Körfez Ülkeleri
Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye-Bahreyn, Türkiye-Katar, Türkiye-Kuveyt, Türkiye-umman, Türkiye-Suudi Arabistan,Türkiye-Yemen, Türkiye-Filistin, Türkiye-İran, Türkiye-Irak, Türkiye-Lübnan, Türkiye-Suriye, Türkiye-Ürdün
Hesap Adı : DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU / ORTA DOĞU VE KÖRFEZ
Banka : T.İş Bankası Galatasaray – Beyoğlu (1011)
Aidat : 1.500 $
Hesap No : TR05 0006 4000 0011 0111 7015 30 (TL)
TR90 0006 4000 0021 0113 3146 57 (USD)
Konsey : Sağlık İş Konseyi (SAİK)
Hesap Adı : DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU / SAĞLIK TURİZMİ İŞ KONSEYİ
Banka : T.İş Bankası Galatasaray – Beyoğlu (1011)
Aidat : 1.500 $
Hesap No : TR400006400000110111779276 (TL)
TR560006400000210113349510 (USD)
Konsey : Eğitim Ekonomisi İş Konseyi (EEİK)
Hesap Adı : DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU / EĞİTİM EKONOMİSİ İŞ KONSEYİ
Banka : T.İş Bankası Galatasaray – Beyoğlu (1011)
Aidat : 1.500 $
Hesap No : TR16 0006 4000 0011 0111 7934 82 (TL)
TR82 0006 4000 0021 0113 3574 81 (USD)
Konsey : Enerji İş Konseyi
Hesap Adı : DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU / ENERJİ İŞ KONSEYİ
Banka : T.İş Bankası Galatasaray – Beyoğlu (1011)
Aidat : 2.000 $
Hesap No : TR54 0006 4000 0011 0111 8168 54 (TL)
TR82 0006 4000 0021 0113 3688 47 (USD)
Konsey : Lojistik İş Konseyi
Hesap Adı : DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU / LOJİSTİK İŞ KONSEYİ
Banka : T.İş Bankası Galatasaray – Beyoğlu (1011)
Aidat : 1.500 $
Hesap No : TR16 0006 4000 0011 0111 8168 68 (TL)
TR82 0006 4000 0021 0113 3688 33 (USD)
Konsey : Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi
Hesap Adı : DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU / YURT DIŞI YATIRIMLAR İŞ KONSEYİ
Banka : T.İş Bankası Galatasaray – Beyoğlu (1011)
Aidat : 1.000 $
Hesap No : TR16 0006 4000 0011 0111 8168 71 (TL)
TR82 0006 4000 0021 0113 3688 52 (USD)
Konsey : Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi
Hesap Adı : DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU / ULUSLARARASI TEKNİK MÜŞAVİRLİK İŞ KONSEYİ
Banka : T.İş Bankası Galatasaray – Beyoğlu (1011)
Aidat : 1.000 $
Hesap No : TR76 0006 4000 0011 0111 8280 01 (TL)
TR55 0006 4000 0021 0113 3752 33 (USD)

Not: Belirtilen aidatlar, halen yürürlükte olan veya kuruluş aşamasında saptanan aidatlardır.
İş Konseyleri Genel Kurul Toplantılarında farklı miktarlar karara bağlandığı takdirde mahsup işlemi yapılacaktır.