• Üyelik Koşulları

DEİK Üyelik Koşulları

İş Konseylerine üye olmak isteyen firmalar öncelikle DEİK'e üye olmakta, daha sonra tercih ettikleri bir veya birden fazla İş Konseyi'ne üyelik için başvurmaktadırlar. DEİK'in amaçlarına uygun olarak Türkiye'de faaliyet gösteren ve 13/11/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş firmalar ile 31/12/1961 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda tanımlanan serbest meslek mensupları,Türkiye'de mukim ve faal, faaliyet belgesine sahip yabancı şirketlerin irtibat ofisleri ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında kurulan Yükseköğretim Kurumlarından Yönetmeliğe uygun şekilde başvuruda bulunup Balotaj Komitesince uygun görülenler Yönetim Kurulu kararınca DEİK'e üye olabilirler.


Konseye üyelik işlemi DEİK Üyelik Formu'nun ve üyelik belgelerinin DEİK'e ulaştırılması, üyelik başvurusunun DEİK Yönetim Kurulu'nca onaylanması ve üyelik aidatının ödenmesi ile tamamlanır.


İş konseylerine üye olan firmalar konseyin düzenlediği faaliyetlerde kişisel ulaşım, konaklama vb. harcamaları kendileri üstlenirler.

DEİK'e Nasıl Üye Olunur?

 1. DEİK Üyelik Formu'nun eksiksiz ve doğru olarak doldurulması,
  DEİK üyeliği, firmanın en az bir iş konseyine üye olması ile gerçekleşmekte olup, birden fazla iş konseyine üye olmak isteyen firmanın, üye olmak istediği her konsey için temsilci ve iş konseyi bilgilerinin olduğu ilk sayfayı ayrı ayrı doldurması gerekmektedir.
 2. Doldurulan üyelik formunun ve DEİK Üyelik Taahhütnamesi'nin DEİK'e ulaştırılması,
  Üyelik formunun ilk sayfasında ve taahhütname sayfasında yer alan "Firma Kaşesi" ve "Yetkili İmza"sı ile asıl kopyanın ve temsilcinin fotoğrafının DEİK'e iletilmesi gerekmektedir. Temsilcilerin vesikalık fotoğraflarının ayrıca e-posta ile gönderilmesi ve çözünürlüklerinin en az 300 dpi olması rica olunur.
   
 3. Eklenecek belgelerin DEİK'e ulaştırılması,
  Doldurulan forma, üye olmak isteyen firmanın kuruluş esas mukavelesinin yazılı olduğu Ticaret Sicil Gazetesi ile imza sirküleri noter tasdikli örnekleri eklenir. Firma KOSGEB veri tabanına kayıtlı ise, bağlı bulunduğu hizmet biriminden alınan "KOBİ Bilgi Beyannamesi" asıl belgesi eklenir.
   
 4. Eksiksiz olarak iletilen belgelerin DEİK İdari ve Mali İşler Direktörlüğü ve Üye İlişkileri Bölümü tarafından incelenmesi,
  Daha önce DEİK üyesi olup üyelik ücretlerini ödemedikleri için DEİK üyeliğinden çıkmış firmalar ancak eski borçlarını da öderlerse tekrar üyeliğe kabul edilebilirler.
  Firma, üyelik işlemini tamamlayana ve bir sonraki DEİK Yönetim Kurulu toplantısına kadar "Aday Üye" olarak adlandırılır.
   
 5. DEİK İdari ve Mali İşler Direktörlüğü bölümü tarafından incelenen firma bilgilerinin, onaylanmak üzere DEİK Yönetim Kurulu gündemine alınması,
  DEİK Yönetim Kurulu olağan olarak yılda en az dört kez toplanmaktadır. Aday Üye'lerin asil üye olarak atanması, Yönetim Kurulu'nun onayı ile gerçekleşmektedir.
   
 6. DEİK Yönetim Kurulu'nda görüşülen ve üyeliğe kabul edilen firmaya aidat ödeme bilgisinin DEİK tarafından iletilmesi,
  DEİK Yönetim Kurulu tarafından üyeliğe kabul edilen firmalara "Aidat Ödeme Bilgisi" gönderilir. 
   
 7. Yıllık olarak ödenmesi gereken DEİK ve İş Konseyi üyelik ücretlerinin belirtilen banka hesaplarına ödenmesi,
  İş konseylerine üye olabilmek için firmaların öncelikle yıllık 8.500 TL olan DEİK aidatını ödemeleri zorunludur. İş konseyleri ücretlerinin DEİK üyelik aidatı olan 8.500 TL'ye ek olarak her iş konseyinin hesabına yatırılması gerekmektedir. DEİK aidatının ve iş konseyi aidatlarının hesap numaraları formun 5. sayfasında ayrı ayrı belirtilmiştir*. Aidat ödemesi ile üyelik işlemi tamamlanır.
   
 8. Üyeliğe kabul olunan firma, üyelikten ayrılmak istediğini yazılı olarak DEİK'e iletmediği taktirde , üyeliği her mali yıl başında otomatik olarak yenilenir.

*KOSGEB ile protokol çerçevesinde DEİK ve iş konseyi aidatlarında bölgesel olarak indirimler uygulanır.

Önemli Not: Doldurulan formda yer alan firma bilgilerinde (temsilci, adres, telefon, faks, faaliyet alanı, v.b) bir değişiklik olması durumunda bu değişikliklerin firma tarafından DEİK'e 15 gün içerisinde bildirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde DEİK veri tabanındaki bilgiler geçerli sayılacak ve DEİK bu konuda sorumlu tutulamayacaktır.

Aidatlar
İş konseyleri aidatları, harcamaların çoğu bu bazda yapıldığından, 1994 yılından itibaren ABD Doları cinsinden tespit edilmekte ve izlenmektedir. Ödemeler ise ödeme tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden TL olarak yapılabilmektedir. DEİK aidatı her firma için kaç iş konseyine üye olunduğuna bakılmaksızın yılda bir kez ödenir. Buna ek olarak üye olunan her iş konseyi için belirtilen aidat ödenir.
 

DEİK

Konsey :

DEİK

Hesap Adı :

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU

Banka :

T.İş Bankası Beyoğlu (1011)

Aidat :

8500 TL

TR IBAN :

TR50 0006 4000 0011 0111 2492 82 (TL)

USD IBAN :

TR41 0006 4000 0021 0113 2384 24 (USD)

 

Ülke Bazlı İş Konseyleri (Alfabetik Sırayla)

İş Konseyi :

Aidat (ABD Doları)

ABD

2,000

Afganistan

500

Almanya

1,500

Angola

500

Arjantin

750

Arnavutluk

500

Avustralya

500

Avusturya

500

Azerbaycan

1,000

BAE

500

Bahreyn

500

Bangladeş

500

Belarus

750

Belçika

500

Benin

500

Bosna Hersek

500

Brezilya

1,500

Bulgaristan

750

Burkina Faso

500

Burundi

500

Cezayir

750

Cibuti

500

Çad

500

Çekya

500

Çin

2,000

Danimarka

500

Ekvador

500

Ekvator Ginesi

500

Endonezya

750

Estonya

500

Etiyopya

750

Fas

750

Fildişi Sahili

750

Filipinler

500

Filistin

500

Finlandiya

500

Fransa

1,500

Gabon

500

Gambiya

500

Gana

500

Gine

500

Güney Afrika

750

Güney Kore

750

Gürcistan

750

Hırvatistan

500

Hindistan

750

Hollanda

1,000

Hong Kong

500

Irak

750

İngiltere

1,500

İran

750

İrlanda

500

İspanya

1,000

İsrail

750

İsveç

500

İsviçre

500

İtalya

1,000

Japonya

750

Kamboçya

500

Kamerun

500

Kanada

1,500

Karadağ

500

Katar

750

Kazakistan

750

Kenya

750

Kırgızistan

500

KKTC

500

Kolombiya

1,000

Kongo

500

Kongo Dem. Cum.

500

Kosova

500

Kuveyt

750

Küba

500

Letonya

500

Libya

750

Litvanya

500

Lübnan

500

Lüksemburg

500

Macaristan

750

Madagaskar

500

Makedonya

500

Malavi

500

Malezya

750

Mali

500

Malta

500

Meksika

1,000

Mısır

750

Moğolistan

500

Moldova

500

Moritanya

500

Morityus

500

Mozambik

500

Namibya

500

Nepal

500

Nijer

500

Nijerya

750

Norveç

500

Omman

500

Orta Amerika ve Karayipler

500

Özbekistan

1,000

Pakistan

1,000

Peru

750

Polonya

500

Portekiz

750

Romanya

750

Ruanda

500

Rusya

1,500

Senegal

500

Seyşeller

500

Sırbistan

500

Sierra Leone

500

Singapur

1,000

Slovakya

500

Slovenya

500

Somali

500

Sri Lanka

500

Sudan

750

Suriye

500

Suudi Arabistan

750

Şili

1,000

Tacikistan

500

Tanzanya

750

Tayland

500

Tayvan

500

Togo

500

Tunus

500

Türkmenistan

750

Uganda

500

Ukrayna

1,000

Ürdün

500

Venezuela

500

Vietnam

500

Yemen

500

Yeni Zelanda

500

Yeşil Burun

500

Yunanistan

500

Zambiya

500

Zimbabve

500

 

Sektörel Bazlı İş Konseyleri

İş Konseyi :

Aidat (ABD Doları)

Eğitim Ekonomisi

1,500

Enerji

2,000

Lojistik

1,500

Sağlık

1,500

Uluslararası Teknik Müşavirlik

1,000

Yurtdışı Yatırımlar

1,000